Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 18/2023 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5t DMC, dla Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie - leasing operacyjny

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 15-09-2023 10:11:00
Placing offers : 28-09-2023 09:00:00
Offers opening : 28-09-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277,
w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "
Dostawa fabrycznie nowego samochodu  dostawczego do 3,5t DMC,  dla Bio Star Sp. z o.o. w Stargardzie - leasing operacyjny" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Dostawa busa- leasing operacyjny ZP 18-sig-sig.pdf pdf 930.52 2023-09-15 10:11:00 Proceeding
Dokumenty finansowe Zamawiającego.zip zip 4496.63 2023-09-15 10:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.2 2023-09-15 10:11:00 Proceeding
Zgloszenia Podmiotow.pdf pdf 80.6 2023-09-15 10:11:00 Proceeding
Załącznik do SWZ- edytowalne.docx docx 34.16 2023-09-15 10:11:00 Proceeding
1. I - VIII 20223 Rachunek zysów i strat-sig.pdf pdf 196.36 2023-09-15 13:04:28 Public message
1. I - VIII 2023 Bilans-sig.pdf pdf 239.7 2023-09-15 13:04:28 Public message
Komunikat o uzupełnieniu treści SWZ ZP 18-sig.pdf pdf 351.28 2023-09-19 14:46:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 153.27 2023-09-28 09:19:36 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 53.37 2023-10-03 14:49:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 09.11.2023-sig.pdf pdf 360.4 2023-11-09 11:20:33 Public message

Announcements

2023-11-09 11:20 Angelika Gajewska Informacja dot. złożonych w postępowaniu ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-03 14:50 Angelika Gajewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
2023-10-03 14:49 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-28 09:19 Angelika Gajewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-28 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 287 820,00 zł brutto.
2023-09-19 14:46 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła komunikat do postępowania o uzupełnieniu treści SWZ.

Komunikat o uzupełni [...].pdf

2023-09-15 13:04 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła dokumenty finansowe.

1. I - VIII 20223 R [...].pdf

1. I - VIII 2023 Bi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 316