Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 20/2023 Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa (73-112) - leasing operacyjny

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-09-2023 09:20:00
Placing offers : 16-10-2023 10:00:00
Offers opening : 16-10-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Instalacji Komunalnej w Łęczycy gm. Stara Dąbrowa (73-112)- leasing operacyjny" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zgloszenia Podmiotow.pdf pdf 80.6 2023-09-27 09:20:00 Proceeding
Dokumenty finansowe Zamawiającego.zip zip 4741.35 2023-09-27 09:20:00 Proceeding
Załącznik do SWZ- edytowalne.docx docx 33.64 2023-09-27 09:20:00 Proceeding
2023.09.27 SWZ - Dostawa nowej ładowarki- leasing ZP 20-sig-sig.pdf pdf 926.24 2023-09-27 09:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.43 2023-09-27 09:20:00 Proceeding
Odpowiedzi nr 1. z dn. 28.09.2023-sig.pdf pdf 274.69 2023-09-28 10:54:12 Public message
2023_BZP 00430779_01.pdf pdf 40.03 2023-10-06 08:40:43 Public message
Odpowiedzi nr 2.- ładowarka leasing-sig.pdf pdf 320.32 2023-10-09 14:35:32 Public message
SWZ - ładowarka leasing KOREKTA-sig.pdf pdf 726.92 2023-10-09 14:35:32 Public message
Informacja z otwarcia - ładowarka kołowa-sig.pdf pdf 360.55 2023-10-16 11:13:42 Public message
Odpowiedzi nr 3.-sig.pdf pdf 271.87 2023-10-13 13:28:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 48.84 2023-10-27 10:54:16 Public message

Announcements

2023-10-27 10:54 Angelika Gajewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
2023-10-27 10:54 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-10-16 11:13 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-16 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 461 250,00 zł brutto.
2023-10-13 13:28 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi nr 3.-sig [...].pdf

2023-10-09 14:35 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania wraz z KOREKTĄ SWZ.

Odpowiedzi nr 2.- ła [...].pdf

SWZ - ładowarka leas [...].pdf

2023-10-06 08:40 Angelika Gajewska W wyniku otrzymanych przez Zamawiającego wniosków o wyjaśnienie SWZ Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 16 października.
Odpowiedzi na wszystkie złożone pytania zostaną udzielone najpóźniej w dniu 9 października br.

2023_BZP 00430779_01 [...].pdf

2023-09-28 10:54 Angelika Gajewska Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania nr 1 z dn. 28.09.2023 r.

Odpowiedzi nr 1. z d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 440