Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 2/2023 Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa.

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 02-03-2023 11:11:00
Placing offers : 31-03-2023 09:00:00
Offers opening : 31-03-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy,  gmina Stara Dąbrowa." w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.42 2023-03-02 11:11:00 Proceeding
SWZ na dostawe kotenerów do kompostowania-sig-sig.pdf pdf 1599.68 2023-03-02 11:11:00 Proceeding
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-kontenerowa kompostownia.pdf pdf 5620.15 2023-03-02 11:11:10 Proceeding
Pozwolenie na budowę Kompostownia..pdf pdf 678.64 2023-03-02 11:11:11 Proceeding
Odpowiedź na pytanie do SWZ- z dn. 06.03.2023-sig.pdf pdf 625.63 2023-03-06 08:33:37 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ z dn. 09.03.2023 - sig.pdf pdf 643.42 2023-03-09 14:22:55 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ - ZP 2 z dn. 15.03.2023 r.-sig.pdf pdf 645.58 2023-03-15 13:48:47 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 35.35 2023-03-15 13:49:57 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ- kompostowania ZP 2-sig-sig.pdf pdf 845.05 2023-03-16 14:33:41 Public message
SWZ- Korekta- ZP 2 dostawa kontenerów do kompostowania.-sig-sig.pdf pdf 1599.91 2023-03-16 14:34:58 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ ZP 2-sig-sig z dn. 23.03.2023.pdf pdf 590.66 2023-03-23 14:39:40 Public message
SWZ - KOREKTA ZP 2 -sig- z dn. 23.03.2023 r..pdf pdf 1227.88 2023-03-23 14:40:44 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 23.03.2023 r..pdf pdf 45.56 2023-03-23 14:40:44 Public message
Pytanie i odpowiedź do SWZ - ZP 2-sig z dn. 24.03.2023 r..pdf pdf 327.38 2023-03-24 14:43:27 Public message
SWZ - KOREKTA ZP 2-sig-sig-sig z dn. 24.03.2023 r..pdf pdf 1229.03 2023-03-24 14:45:05 Public message
Załącznik do SWZ- wersja edytowalna.docx docx 55.45 2023-03-28 10:17:10 Public message
Informacja z otwarcia - kompostownia ZP 2-sig.pdf pdf 370.97 2023-03-31 13:23:47 Public message
2023.04.24 Unieważnienie postępowania- kompostownia-sig-sig.pdf pdf 543.38 2023-04-24 12:11:36 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.62 2023-04-25 13:50:19 Public message

Announcements

2023-04-25 13:51 Angelika Gajewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ złożona oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
2023-04-25 13:50 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-24 12:11 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację - unieważnienie postępowania.

2023.04.24 Unieważni [...].pdf

2023-03-31 13:23 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-31 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 910 200,00 zł brutto.
2023-03-28 10:17 Angelika Gajewska Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.

Załącznik do SWZ- we [...].docx

2023-03-24 14:45 Angelika Gajewska W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesyła Korektę- SWZ.

SWZ - KOREKTA ZP 2-s [...].pdf

2023-03-24 14:43 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania z dn. 24.03.2023 r.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2023-03-23 14:40 Angelika Gajewska W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesyła Korektę- SWZ i zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

SWZ - KOREKTA ZP 2 - [...].pdf

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2023-03-23 14:39 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania z dn. 23.03.2023 r.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-03-16 14:34 Angelika Gajewska W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesyła Korektę- SWZ

SWZ- Korekta- ZP 2 d [...].pdf

2023-03-16 14:33 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania z dn. 15.03.2023 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-03-15 13:49 Angelika Gajewska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2023-03-15 13:48 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-03-09 14:22 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-03-06 08:33 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1147