Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 5/2024 Dostawa ładowarki kołowej dla Bio Star Sp. z o.o - leasing operacyjny

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-02-2024 08:23:00
Placing offers : 18-03-2024 12:00:00
Offers opening : 18-03-2024 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na " Dostawę ładowarki kołowej dla Bio Star Sp. z o.o.- leasing operacyjny".

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Dostawa nowej ładowarki- leasing-sig-sig.pdf pdf 766.33 2024-02-27 08:23:00 Proceeding
Załączniki do SWZ- Edytowalne.docx docx 34.93 2024-02-27 08:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.96 2024-02-27 08:23:00 Proceeding
Dokumenty finansowe.zip zip 4462.4 2024-02-27 08:23:00 Proceeding
FORMY FINANSOWANIA MAJĄTKU Stan na dzień 27.02.2024.pdf pdf 258.87 2024-02-27 11:41:13 Public message
Odpowiedzi nr 1-4 ładowarka kołowa-sig.pdf pdf 360.36 2024-03-01 08:20:18 Public message
SWZ - Dostawa ładowarki- leasing KOREKTA-sig.pdf pdf 697.48 2024-03-01 08:20:18 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 01.03.2024 r..pdf pdf 35.97 2024-03-01 08:20:18 Public message
Odpowiedzi nr 5-7 ładowarka kołowa-sig.pdf pdf 339.01 2024-03-04 13:49:53 Public message
SWZ - Dostawa ładowarki- leasing KOREKTA II-sig.pdf pdf 697.2 2024-03-04 13:49:53 Public message
zgloszeniaPodmiotow.pdf pdf 78.3 2024-03-11 07:32:27 Public message
Odpowiedzi nr 8 - ładowarka kołowa-sig.pdf pdf 349.38 2024-03-07 14:41:47 Public message
Odpowiedzi nr 10-11 ładowarka kołowa.-sig.pdf pdf 402.78 2024-03-08 11:30:26 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 35.57 2024-03-08 11:30:26 Public message
Odpowiedzi nr 12 - ładowarka kołowa-sig.pdf pdf 337.06 2024-03-11 12:28:58 Public message
29. Informacja z otwarcia z dn. 18.03.2024-sig.pdf pdf 360.39 2024-03-18 13:15:23 Public message

Announcements

2024-03-18 13:15 Angelika Gajewska Informacja z otwarcia ofert

29. Informacja z otw [...].pdf

2024-03-18 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 615 000,00 zł brutto.
2024-03-11 12:28 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania 12 do SWZ

Odpowiedzi nr 12 - ł [...].pdf

2024-03-11 07:32 Angelika Gajewska Wpis Podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistszych.

zgloszeniaPodmiotow. [...].pdf

2024-03-08 11:30 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania 10-11 do SWZ wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedzi nr 10-11 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-03-07 14:41 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ.

Odpowiedzi nr 8 - ła [...].pdf

2024-03-04 13:49 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ wraz z Korektą II SWZ.

Odpowiedzi nr 5-7 ła [...].pdf

SWZ - Dostawa ładowa [...].pdf

2024-03-01 08:20 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu i Korektą SWZ.

Odpowiedzi nr 1-4 ła [...].pdf

SWZ - Dostawa ładowa [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-27 11:41 Angelika Gajewska Zamawiający załącza sprawozdanie z działalności za 2023 r.

FORMY FINANSOWANIA M [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 884