Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 1/2023 Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa.

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 03-02-2023 14:07:00
Placing offers : 01-03-2023 10:39:12
Offers opening : 17-02-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na "Dostawę kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy,  gmina Stara Dąbrowa." w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
13. 347_PW_T-09 Lokalizacja otworów w szafie przepustnicy czterodrogowej.pdf pdf 244.14 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
14. 347_PW_T-10 Szafa przepustnicy_Stelaż montażowy SM-01.pdf pdf 320.78 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
15. 347_PW_T-11 Stelaż montażowy SM-02, SM-03.pdf pdf 343.29 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
16. 347_PW_T-12 Przepustnica czterodrogowa; widok 1-1, widok 2-2, widok 3-3.pdf pdf 250.23 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
17. 347_PW_T-13 Przepustnica czzterodrogowa; widok 4-4, widok 5-5, widok 6-6.pdf pdf 308.48 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
pozwolenie budowalne.pdf pdf 678.75 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
01 .347_PW_T-01 Bioreaktor kontenerowy - układ napowietrzania, kanały napowietrzające.pdf pdf 282.39 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
02. 347_PW_T-02 Schemat montażu instalacji napowietrzania; Widok 1-1, widok 2-2.pdf pdf 322.94 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
05. 347_PW_T-03.2 Lokalizacja czujników kanałowych w szafach przepustnic.pdf pdf 242.44 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
07. 347_PW_T-03.4 Montaż czujników kanałowych.pdf pdf 228.83 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
2023.02.03 SWZ na dostawę kontenerów do kompostowania-sig-sig-sig.pdf pdf 1800.9 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.45 2023-02-03 14:07:00 Proceeding
00. 347_PB-PAB_Spis rysunków_Wyd.01.pdf pdf 79.95 2023-02-14 13:50:25 Public message
00. 347_PB-PZT_Spis rysunków_Wyd.01.pdf pdf 80.58 2023-02-14 13:50:25 Public message
01. 347_PB-PAB_A-01 Rzut i widoki instalacji kontenerowej.pdf pdf 289.8 2023-02-14 13:50:25 Public message
01. 347_PB-PZT_A-00 Orientacja.pdf pdf 526.43 2023-02-14 13:50:25 Public message
02. 347_PB-PAB_A-02 Kontener techniczny_Rzut_Przekrój I-I.pdf pdf 274.41 2023-02-14 13:50:25 Public message
02. 347_PB-PZT_A-01 PPiW_ZPUT.pdf pdf 448.62 2023-02-14 13:50:25 Public message
03. 347_PB-PAB_A-03 Kontener techniczny_Elewacje.pdf pdf 246.63 2023-02-14 13:50:25 Public message
03. 347_PB-PZT_A-02 Szczegółowy rysunek wymiarowy_Szczegółowy rysunek uzbrojenia terenu.pdf pdf 269.59 2023-02-14 13:50:25 Public message
04. 347_PB-PAB-A-04 Kontener sterowni_Rzut_Przekrój I-I_MJ.pdf pdf 274.75 2023-02-14 13:50:25 Public message
04. 347_PB-PZT_E-01 Plan instalacji elektrycznych zewnętrznych.pdf pdf 305.79 2023-02-14 13:50:25 Public message
05. 347_PB-PAB-A-05 Kontener sterowni_Elewacje.pdf pdf 242.87 2023-02-14 13:51:32 Public message
05. 347_PB-PZT_E-02 Schemat ideowy zasilania projektowanych instalacji.pdf pdf 202.28 2023-02-14 13:51:32 Public message
06. 347_PB-PZT_WK-01 Plansza sieci wod-kan.pdf pdf 431.41 2023-02-14 13:51:32 Public message
06. Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach _Klauzula ostateczności.pdf pdf 3608.63 2023-02-14 13:51:32 Public message
07. 347_PB-PZT_WK-02 Profile odprowadzenia odcieków.pdf pdf 414.95 2023-02-14 13:51:32 Public message
08. 347_PB-PZT_WK-03 Profile wody.pdf pdf 281.35 2023-02-14 13:51:32 Public message
347_PB-PAB_Wyd.01.pdf pdf 254.53 2023-02-14 13:51:32 Public message
347_PB-PZT_Wyd.01.pdf pdf 219.64 2023-02-14 13:51:32 Public message
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-kontenerowa kompostownia.pdf pdf 5620.15 2023-02-14 13:51:32 Public message
2023.02.14 - Pytania i odpowiedzi nr 1.-sig.pdf pdf 348.64 2023-02-14 14:05:09 Public message
2022-12-16 Licencja programu KOMPSYSTEM.pdf pdf 88.09 2023-02-15 14:17:33 Public message
2023.02.15 - pytania i odpowiedzi nr 2-sig.pdf pdf 317.02 2023-02-15 14:17:33 Public message
2023.02.17 - Informacja z otwarcia z dn. 17.02.2023 r.-sig.pdf pdf 364.74 2023-02-17 12:34:54 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP 1-sig.pdf pdf 749.34 2023-02-21 14:27:56 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 55.38 2023-02-22 07:46:52 Public message

Announcements

2023-03-01 10:39 Angelika Gajewska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ złożona oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.
2023-02-22 07:46 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-02-21 14:27 Angelika Gajewska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-02-17 12:34 Angelika Gajewska Informacja z otwarcia ofert

2023.02.17 - Informa [...].pdf

2023-02-17 09:00 Buyer message Zamawiający przekazuje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 910 200,00 zł brutto
2023-02-15 14:17 Angelika Gajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 15.02.2023 r.

2022-12-16 Licencja [...].pdf

2023.02.15 - pytania [...].pdf

2023-02-14 14:05 Angelika Gajewska Pytania i odpowiedzi z 14.02.2023 r.

2023.02.14 - Pytania [...].pdf

2023-02-14 13:51 Angelika Gajewska Załączniki do odpowiedzi z dnia 14.02.2023 r.

05. 347_PB-PAB-A-05 [...].pdf

05. 347_PB-PZT_E-02 [...].pdf

06. 347_PB-PZT_WK-01 [...].pdf

06. Decyzja zmieniaj [...].pdf

07. 347_PB-PZT_WK-02 [...].pdf

08. 347_PB-PZT_WK-03 [...].pdf

347_PB-PAB_Wyd.01.pd [...].pdf

347_PB-PZT_Wyd.01.pd [...].pdf

Decyzja o środowisko [...].pdf

2023-02-14 13:50 Angelika Gajewska Załączniki do pytań z dn. 14.02.2023 r.

00. 347_PB-PAB_Spis [...].pdf

00. 347_PB-PZT_Spis [...].pdf

01. 347_PB-PAB_A-01 [...].pdf

01. 347_PB-PZT_A-00 [...].pdf

02. 347_PB-PAB_A-02 [...].pdf

02. 347_PB-PZT_A-01 [...].pdf

03. 347_PB-PAB_A-03 [...].pdf

03. 347_PB-PZT_A-02 [...].pdf

04. 347_PB-PAB-A-04 [...].pdf

04. 347_PB-PZT_E-01 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1213