Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 8/2024 Dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane.

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-04-2024 07:49:00
Placing offers : 22-04-2024 10:00:00
Offers opening : 22-04-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.55 2024-04-12 07:49:05 Proceeding
SWZ - dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane-sig.pdf pdf 783.42 2024-04-12 07:49:11 Proceeding
Załączniki do SWZ- edytowalne.docx docx 46.36 2024-04-16 08:12:11 Public message
Odpowiedzi nr 1 do SWZ - dostawa pojemników na odpady-sig.pdf pdf 328.53 2024-04-16 12:00:50 Public message
KOREKTA - SWZ - Dostawa pojemników na odpady-sig.pdf pdf 784.3 2024-04-16 13:57:21 Public message
Odpowiedzi nr 2 do SWZ - dostawa pojemników na odpady-sig.pdf pdf 346.48 2024-04-16 13:57:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.74 2024-04-16 13:57:21 Public message
17.04.2024 - KOREKTA II - SWZ - Dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane.docx-sig.pdf pdf 772.26 2024-04-17 11:35:01 Public message
17.04.2024 - Odpowiedzi nr 3 do SWZ-sig.pdf pdf 336.46 2024-04-17 11:35:01 Public message
18.04.2024 - KOREKTA III - SWZ - Dostawa pojemników na odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane-sig.pdf pdf 773.92 2024-04-18 09:32:50 Public message
18.04.2024 - Odpowiedzi nr 4 do SWZ-sig.pdf pdf 370.31 2024-04-18 09:32:50 Public message
Informacja z otwarcia- dostawa pojemników-sig.pdf pdf 391.88 2024-04-22 13:34:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 361.44 2024-05-07 08:28:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 88.13 2024-05-20 10:44:04 Public message

Announcements

2024-05-20 10:44 Angelika Gajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-05-07 08:28 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-22 13:34 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-22 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą:
Część 1 : 209 100,00 zł brutto
Część 2 : 47 970,00 zł brutto
2024-04-18 09:32 Angelika Gajewska Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania nr 4 wraz z korekta SWZ

18.04.2024 - KOREKTA [...].pdf

18.04.2024 - Odpowie [...].pdf

2024-04-17 11:35 Angelika Gajewska Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania nr 3 wraz z korektą SWZ

17.04.2024 - KOREKTA [...].pdf

17.04.2024 - Odpowie [...].pdf

2024-04-16 13:57 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania nr 2 wraz z KOREKTĄ SWZ oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

KOREKTA - SWZ - Dost [...].pdf

Odpowiedzi nr 2 do S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-04-16 12:00 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania nr 1 do SWZ.

Odpowiedzi nr 1 do S [...].pdf

2024-04-16 08:12 Angelika Gajewska Załączniki do SWZ - edytowalne

Załączniki do SWZ- e [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 549