Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 1/2024 Bezgotówkowe usługi tankowania pojazdów i maszyn Bio Star Sp. z o.o. na stacji paliw w Stargardzie

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 05-01-2024 11:08:00
Placing offers : 12-01-2024 09:00:00
Offers opening : 12-01-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na " Bezgotówkowe usługi tankowania pojazdów i maszyn  Bio Star Sp. z o.o. na stacji paliw w Stargardzie" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - bezgotówkowe tankowanie na stacji paliw w Stargardzie-sig-sig.pdf pdf 943.82 2024-01-05 11:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.37 2024-01-05 11:08:00 Proceeding
Odpowiedzi nr 1 z dn. 09.01.2024-sig.pdf pdf 383.32 2024-01-09 10:46:03 Public message
Załączniki do SWZ korekta z 09.01.2024.docx docx 61.45 2024-01-09 10:46:03 Public message
Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 371.03 2024-01-12 10:48:36 Public message
Unieważnienie postępowania-sig-sig.pdf pdf 516.2 2024-01-12 13:01:55 Public message

Announcements

2024-01-12 13:01 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła unieważnienie postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2024-01-12 10:48 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła Informację z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-12 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 725 700,00 zł brutto
2024-01-09 10:46 Angelika Gajewska Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 9 stycznia 2024 r.

Odpowiedzi nr 1 z dn [...].pdf

Załączniki do SWZ ko [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 201