Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKRPA.2512.2.2023 Usługa przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej w budynkach (lokalach) użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Szubin.

Deadlines:
Published : 06-04-2023 12:19:00
Placing offers : 19-04-2023 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.533-939-235 lub 52-391-07-11.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie.docx docx 24.7 2023-04-06 12:19:00 Proceeding
Zał_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 25.02 2023-04-06 12:19:00 Proceeding
Formularz cenowy .docx docx 16.5 2023-04-06 12:19:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx docx 13.68 2023-04-06 12:19:00 Proceeding
załącznik nr 4 - wzór umowy.docx docx 26.45 2023-04-06 12:19:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - wykaz jednostek.docx docx 13.33 2023-04-06 12:19:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.docx docx 16.03 2023-04-18 14:16:33 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 894.83 2023-04-26 09:05:40 Public message

Announcements

2023-04-26 09:05 Renata Kabulla Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-04-18 14:16 Renata Kabulla Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej w budynkach (lokalach) użytkowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Szubin - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Doświadczenie - Wykonawca zobowiązany jest posiadać doświadczenie określone w zaproszeniu do składania ofert. Attachment required (0)
5 Potencjał - Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" (0)
6 Wpis - Wykonawca posiada wpis do CEiDG/KRS. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 597