Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 017/2023 Budowa infrastruktury rowerowej na ciągu ulic Skłodowskiej – Curie i Łęczyckiej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

Deadlines:
Published : 17-04-2023 09:52:00
Placing offers : 13-06-2023 10:00:00
Offers opening : 13-06-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
017_2023 SWZ.7z 7z 126351.73 2023-04-17 09:52:00 Proceeding
017_2023 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP _017844701.pdf pdf 143.33 2023-04-17 09:52:00 Proceeding
017_2023 _zał. 1 do SWZ - wzór umowy + 06.06.2023 - ZMIANA nr 6 SWZ.doc doc 323 2023-06-06 12:44:55 Public message
017_2023 Zmiana nr 6 i wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 147.83 2023-06-06 12:44:55 Public message
017_2023 Zmiana nr 6 i wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 711.91 2023-06-06 12:44:55 Public message
017_2023 _zał. 2 wzór formularza ofertowego - ZMIANA NR 7 SWZ.doc doc 92 2023-06-07 10:44:23 Public message
017_2023 Zmiana nr 7 i wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 145.28 2023-06-07 10:44:23 Public message
017_2023 Zmiana nr 7 i wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 722.38 2023-06-07 10:44:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2023-06-07.pdf pdf 40.1 2023-06-07 10:44:23 Public message
017_2023 informacje z otwarcia ofert.docx docx 141.67 2023-06-13 13:40:00 Public message
017_2023 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 652.84 2023-06-13 13:40:00 Public message
017_2023 informacje z otwarcia ofert dodatkowych.docx docx 142.96 2023-06-28 10:50:15 Public message
017_2023 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dn. 28.06.2023r..pdf pdf 46.74 2023-06-28 10:50:15 Public message
017_2023 Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 141.3 2023-07-07 12:42:48 Public message
017_2023 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 549.35 2023-07-07 12:42:48 Public message
017_2023 _zał. 8a i 8b wzory wykazów wykon. robót bud. oraz usług.doc doc 72 2023-04-21 13:36:46 Public message
017_2023 Zmiana nr 1 i wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 148.33 2023-04-21 13:36:46 Public message
017_2023 Zmiana nr 1 i wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 758.21 2023-04-21 13:36:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 21.04.2023.pdf pdf 58.99 2023-04-21 13:36:46 Public message
017_2023 Zmiana nr 2 treści SWZ.docx docx 144.36 2023-05-04 12:30:28 Public message
017_2023 Zmiana nr 2 treści SWZ.pdf pdf 720.29 2023-05-04 12:30:28 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 04.05.2023.pdf pdf 38.48 2023-05-04 12:30:28 Public message
017_2023 Zmiana nr 3 treści SWZ.docx docx 144.42 2023-05-15 13:23:14 Public message
017_2023 Zmiana nr 3 treści SWZ.pdf pdf 63.99 2023-05-15 13:23:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 15.05.2023.pdf pdf 35 2023-05-15 13:23:14 Public message
017_2023 Zmiana nr 4 treści SWZ.docx docx 144.46 2023-05-26 09:44:06 Public message
017_2023 Zmiana nr 4 treści SWZ.pdf pdf 722.09 2023-05-26 09:44:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 26.05.2023.pdf pdf 34.99 2023-05-26 09:44:06 Public message
017_2023 Zmiana nr 5 i wyjaśnienia treści SWZ 1.06.2023.docx docx 662.1 2023-06-01 09:20:54 Public message
017_2023 Zmiana nr 5 i wyjaśnienia treści SWZ 1.06.2023.pdf pdf 1189.95 2023-06-01 09:20:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2023-06-01.pdf pdf 34.88 2023-06-01 09:20:54 Public message
Załączniki do wyjaśnień i zmiany nr 5 SWZ.7z 7z 23464.27 2023-06-01 09:20:54 Public message

Announcements

2023-07-07 12:42 Małgorzata Gorzkiewicz Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w załączonym pliku informuje o unieważnieniu postępowania.

017_2023 Informacja [...].docx

017_2023 Informacja [...].pdf

2023-06-28 10:50 Edyta Radzieja Zgodnie z art. 222 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych

017_2023 informacje [...].docx

017_2023 Informacja [...].pdf

2023-06-13 13:40 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający umieszcza informację z otwarcia ofert.

017_2023 informacje [...].docx

017_2023 informacje [...].pdf

2023-06-13 10:04 Małgorzata Gorzkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę brutto: 22 796 930,70 PLN.
2023-06-07 10:44 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 07.06.2023 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 7 treści SWZ wraz aktualnym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

017_2023 _zał. 2 wzó [...].doc

017_2023 Zmiana nr 7 [...].docx

017_2023 Zmiana nr 7 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-06 12:44 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 06.06.2023 r. Zamawiający udostępnia Zmianę Nr 6 treści SWZ wraz załącznikiem.

017_2023 _zał. 1 do [...].doc

017_2023 Zmiana nr 6 [...].docx

017_2023 Zmiana nr 6 [...].pdf

2023-06-01 09:20 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 01.06.2023 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 5 treści SWZ wraz załącznikami.

017_2023 Zmiana nr 5 [...].docx

017_2023 Zmiana nr 5 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki do wyjaśn [...].7z

2023-05-26 09:44 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 26.05.2023 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 4 treści SWZ.

017_2023 Zmiana nr 4 [...].docx

017_2023 Zmiana nr 4 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-15 13:23 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 15.05.2023 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 3 treści SWZ.

017_2023 Zmiana nr 3 [...].docx

017_2023 Zmiana nr 3 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-05-04 12:30 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 04.05.2023 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 2 treści SW

017_2023 Zmiana nr 2 [...].docx

017_2023 Zmiana nr 2 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-21 13:36 Małgorzata Gorzkiewicz W dniu 21.04.2023 r. Zamawiający w załączonych plikach udostępnia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Zmianę Nr 1 treści SWZ wraz z załącznikami.

017_2023 _zał. 8a i [...].doc

017_2023 Zmiana nr 1 [...].docx

017_2023 Zmiana nr 1 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2298