Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IP.IZ.271.2.2023.IBK Przebudowa istniejącej stacji uzdatnia wody wraz z siecią wodociągową na terenie Gminy Skoroszyce

Iwona BIL-KUBICKA
Gmina Skoroszyce
Deadlines:
Published : 14-03-2023 12:54:00
Placing offers : 20-04-2023 11:00:00
Offers opening : 20-04-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 232.55 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
Wstępna Promesa.pdf pdf 175.79 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 928.92 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 1a do SWZ - program funkcjonaln-użytkowy.pdf pdf 842.78 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załączniki do PFU.zip zip 4291.21 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 1c do SWZ - komputer stacjonarny.pdf pdf 709.64 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 1b do SWZ - laptop.pdf pdf 332.19 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 1d do SWZ - serwer.pdf pdf 564.75 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 1f - pompy głębinowe.pdf pdf 493.98 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 2a do SWZ - wodomierze.pdf pdf 612.16 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 3a do SWZ - hydranty.pdf pdf 558.25 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik Nr 4 do SWZ - wzór formularza.docx docx 35.86 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - oświadczenie art. 125 ust.1.docx docx 28.31 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 6a do SWZ - wzór umowy część I.pdf pdf 821.51 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 6b do SWZ - wzór umowy część II.pdf pdf 550.78 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 6c do SWZ - wzór umowy część III.pdf pdf 633.9 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - wykaz dostaw.docx docx 21.5 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 27.27 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 11 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 22.96 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - wykaz robót.docx docx 27.2 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx docx 27.46 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
Procedura montażu zestawu pomiarowego.pdf pdf 273.55 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
załącznik nr 1e do SWZ - oprogramowanie.pdf pdf 337.05 2023-03-14 12:54:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia 20.03.2023.pdf pdf 36.36 2023-03-20 15:05:28 Public message
wyjaśnienia i zmiana SWZ (1).pdf pdf 440.48 2023-03-20 15:05:28 Public message
zmiana i wyjaśnienia SWZ (1).pdf pdf 378.33 2023-03-20 15:17:05 Public message
nowe załączniki do PFU.zip zip 10792.61 2023-03-20 15:17:05 Public message
08db3112-d63c-f61a-eaac-070011d0f773.pdf pdf 36.38 2023-03-30 13:39:22 Public message
wyjaśnienia SWZ (2).pdf pdf 267.96 2023-03-30 13:39:22 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.04.2023.pdf pdf 62.83 2023-04-07 13:30:09 Public message
wyjaśnienia i zmiana SWZ (3) 07.04.2023.pdf pdf 454.2 2023-04-07 13:30:09 Public message
załącznik nr 6a do SWZ - zaktualizowany wzór umowy część I.pdf pdf 895.89 2023-04-07 13:30:09 Public message
załącznik nr 6b do SWZ - zaktualizowany wzór umowy część II.pdf pdf 556.4 2023-04-07 13:30:09 Public message
załącznik nr 6c do SWZ - zaktualizowany wzór umowy część III.pdf pdf 638.84 2023-04-07 13:30:09 Public message
zmiana i wyjaśnienia SWZ (4).pdf pdf 365.17 2023-04-14 17:02:10 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.04.2023.pdf pdf 65.86 2023-04-14 17:02:10 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 72.96 2023-04-20 14:11:02 Public message
sprosotwanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 448.51 2023-04-20 14:47:00 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 565.51 2023-05-22 14:55:42 Public message
sprostowanie informacji o wyniku postępowania.pdf pdf 564.65 2023-05-23 14:58:26 Public message

Announcements

2023-05-23 14:58 Iwona BIL-KUBICKA Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

sprostowanie informa [...].pdf

2023-05-22 14:55 Iwona BIL-KUBICKA Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-20 14:47 Iwona BIL-KUBICKA W załączeniu sprostowanie informacji z otwarcia ofert

sprosotwanie informa [...].pdf

2023-04-20 14:11 Iwona BIL-KUBICKA Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-20 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 000 000,00 PLN (brutto) – słownie: pięć milionów złotych 10/100 brutto, w tym:
Część I – Rozbudowa stacji uzdatnia wody w Skoroszycach 2 700 000,00 (słownie: dwa miliony tysięcy złotych 00/100)
Część II – Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Skoroszyce 1 450 000,00 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt
Część III – Dostawa wraz z montażem hydrantów 850 000,00 PLN
2023-04-14 17:02 Iwona BIL-KUBICKA Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia i zmianę SWZ (4) oraz zmianę ogłoszenia.

zmiana i wyjaśnienia [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-07 13:30 Iwona BIL-KUBICKA wyjaśnienia i zmiana SWZ (3)
Zamieszczono zaktualizowane wzory umów (załącznik do SWZ nr 6a, 6b, 6c)

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

załącznik nr 6a do S [...].pdf

załącznik nr 6b do S [...].pdf

załącznik nr 6c do S [...].pdf

2023-03-30 13:39 Iwona BIL-KUBICKA W dniu 30.03.2023 Zamawiający zmienił datę składania ofert.
W załączeniu zmiana ogłoszenia

08db3112-d63c-f61a-e [...].pdf

wyjaśnienia SWZ (2). [...].pdf

2023-03-20 15:17 Iwona BIL-KUBICKA W dniu 20.03.2023 błędnie zamieszczono plik "wyjaśnienia i zmianę SWZ(1)", która dotyczy innego postępowania.
W załączeniu Zamawiający dołącza prawidłowe wyjaśnienia
plik "zmiana i wyjaśnienia SWZ (1)"
folder "nowe załączniki do PFU.zip"

zmiana i wyjaśnienia [...].pdf

nowe załączniki do P [...].zip

2023-03-20 15:05 Iwona BIL-KUBICKA wyjaśnienia i zmiana SWZ 20.03.2023

zmiana ogłoszenia 20 [...].pdf

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1997