Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-18/2023 TP/U Usługa druku i dostawy broszur, notesów i plakatów związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

Deadlines:
Published : 28-02-2023 08:52:00
Placing offers : 13-03-2023 09:00:00
Offers opening : 13-03-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 998.06 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
01 Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 885.58 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
02a Zał. nr 2a. Wzór umowy Część 1.pdf pdf 1013.17 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
02b Zał. nr 2b. Wzór umowy Część 2.pdf pdf 1013.86 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 32.19 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 37.03 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
06 Zał. nr 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.49 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
07 Zał. nr 7. Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.74 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
08 Zał. nr 8. Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 28.81 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
10. Ogłoszenie nr 2023-BZP 00112953-01 z 2023-02-28.pdf pdf 135.5 2023-02-28 08:52:00 Proceeding
00 MODYFIKACJA NR 1 SWZ.pdf pdf 998.79 2023-03-06 09:22:22 Proceeding
01 Zał. nr 1. ZMIENIONY Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1012.19 2023-03-06 09:22:33 Proceeding
11. Ogłoszenie nr 202-BZP 00121339-01 modyfikacja.pdf pdf 36.47 2023-03-06 09:22:39 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 45.16 2023-02-28 08:52:00 Criterion
09 Zał. nr 9. Informacja dodatkowa dotycząca dotycząca terminów realizacji, kryterium nr 2 Część 1 i Część 2.docx docx 22.87 2023-02-28 08:52:00 Criterion
2023-03-03 Odpowiedź na pytania 351-18-2023-TP-U.pdf pdf 489.45 2023-03-06 09:18:09 Public message
Modyfikacja nr 1 treści SWZ 351-18-2023.pdf pdf 512.22 2023-03-06 09:21:40 Public message
2023-03-10 Odpowiedź na pytania 351-18-2023-TP-U.pdf pdf 485.15 2023-03-10 13:41:14 Public message
2023-03-13 Informacja z otwarcia ofert 351-18-2023.pdf pdf 497.38 2023-03-13 13:35:57 Public message
2023-03-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-18-23-TP-U.pdf pdf 540.91 2023-03-23 08:35:17 Public message

Announcements

2023-03-23 08:35 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 2, czyniąc jednocześnie zadość art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Usługa druku i dostawy broszur, notesów i plakatów związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

2023-03-23 Informacj [...].pdf

2023-03-13 13:35 Piotr Ratajczyk Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Usługa druku i dostawy broszur, notesów i plakatów związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom. (ID 733034)
(nr referencyjny postępowania: MCPS.ZP/PR/351-18/2023 TP/U).
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. – dalej Pzp ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu dokonano otwarcia ofert. Lista w załączeniu.

2023-03-13 Informac [...].pdf

2023-03-13 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwoty:
Część 1 – 116 000,00 zł
Część 2 – 4 000,00 zł
2023-03-10 13:41 Piotr Ratajczyk Warszawa, 10 marca 2022 r.
nr referencyjny postępowania - MCPS.ZP/PR/351-18/2023 TP/U

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postepowania Usługa druku i dostawy broszur, notesów i plakatów związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.”
Zamawiający odpowiada na pytanie Wykonawcy:

PYTANIA DO CZĘŚCI 1 - DRUK I DOSTARCZENIE DO MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ BROSZUR I NOTESÓW ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ DOTYCZĄCĄ PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII ORAZ INNYM UZALEŻNIENIOM.

PYTANIE 10: Odpowiedź nr 7 podaje 10 x 5 =50 szt. a zapytanie odnosiło się do notesów ze zlecenia 4.3. (4.3.4.1 mają 25 kart i 4.3.4.2 mają 100 kart). Proszę wyjaśnić po ile jest jednakowych kart i ile ma być zestawów.
ODPOWIEDŹ 10: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekty przygotowane do wydruku.
PYTANIE 11: Jaki ma mieć układ kart - chodzi tu o schemat ułożenia kart:
ODPOWIEDŹ 11: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekty przygotowane do wydruku.
PYTANIE 12: Czy notesy z zapytania 4.2.4 mają również różne karty? W jakiej konfiguracji i po ile sztuk.
ODPOWIEDŹ 12 : Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekty przygotowane do wydruku.


2023-03-10 Odpowiedź [...].pdf

2023-03-06 09:21 Piotr Ratajczyk MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na usługę pn.: Usługa druku i dostawy broszur, notesów i plakatów związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.
Zamawiający – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), informuje o modyfikacji treści SWZ

Modyfikacja nr 1 tre [...].pdf

2023-03-06 09:18 Piotr Ratajczyk The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-06 09:18 Piotr Ratajczyk ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postepowania Usługa druku i dostawy broszur, notesów i plakatów związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.”

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy: PYTANIA DO CZĘŚCI 1 - DRUK I DOSTARCZENIE DO MAZOWIECKIEGO CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ BROSZUR I NOTESÓW ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ DOTYCZĄCĄ PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII ORAZ INNYM UZALEŻNIENIOM.

2023-03-03 Odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

09 Zał. nr 9. Inform [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 953