Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZAM.272.1.2.2023 Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego – budowa nowych i modernizacja istniejących placówek

Aleksandra KURPIEL
Powiat Brzeski
Deadlines:
Published : 16-02-2023 13:06:00
Placing offers : 06-03-2023 13:00:00
Offers opening : 06-03-2023 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
16.02.2023 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.81 2023-02-16 13:06:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.docx docx 177.37 2023-02-16 13:06:00 Proceeding
załączniki do SWZ - dot. części I.7z 7z 58726.62 2023-02-16 13:06:00 Proceeding
załączniki do SWZ - dot. części II.7z 7z 344.47 2023-02-16 13:06:00 Proceeding
załączniki do SWZ - dot. części III.7z 7z 67385.6 2023-02-16 13:06:00 Proceeding
załączniki do SWZ - dot. części IV.7z 7z 343.51 2023-02-16 13:06:00 Proceeding
24.02.2023 zmiana treści SWZ.docx docx 184.01 2023-02-24 15:17:01 Public message
zał. nr 1 do pisma z dnia 24.02.2023 r..docx docx 33.16 2023-02-24 15:17:01 Public message
zał. nr 2 do pisma z dnia 24.02.2023 r.docx docx 33.64 2023-02-24 15:17:01 Public message
zał. nr 3 do pisma z dnia 24.02.2023 r.docx docx 32.86 2023-02-24 15:17:01 Public message
zał. nr 4 do pisma z dnia 24.02.2023 r.docx docx 33.52 2023-02-24 15:17:01 Public message
27.02.2023 zmiana treści SWZ.docx docx 181.84 2023-02-27 14:56:03 Public message
27.02.2023 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 53.09 2023-02-27 14:56:45 Public message
01.03.2023 pismo dot. zmiany treści SWZ, ogłoszenia, terminów składaniaofert.docx docx 187.3 2023-03-01 23:35:08 Public message
zał. nr 1 do pisma z dnia 01.03.2023 r..odt odt 108.38 2023-03-01 23:35:08 Public message
zał. nr 2 do pisma z dnia 01.03.2023 r..docx docx 190.34 2023-03-01 23:35:08 Public message
zał. nr 3 do pisma z dnia 01.03.2023 r..odt odt 108.72 2023-03-01 23:35:08 Public message
zał. nr 4 do pisma z dnia 01.03.2023 r.docx docx 32.9 2023-03-01 23:35:08 Public message
zał. nr 5 do pisma z dnia 01.03.2023 r.docx docx 33.5 2023-03-01 23:35:08 Public message
01.03.2023 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 47.18 2023-03-01 23:35:53 Public message
02.03.2023 wyjaśnienia, zmiana treści SWZ.docx docx 187 2023-03-02 14:13:39 Public message
03.03.2023 zmiana treści SWZ.docx docx 180.83 2023-03-03 13:28:01 Public message
06.03.2023 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.doc doc 207 2023-03-06 13:05:05 Public message
06.03.2023 informacja z otwarcia ofert.doc doc 215 2023-03-06 14:14:59 Public message
08.03.2023 r. unieważnienie części II.docx docx 110.37 2023-03-08 11:21:34 Public message
08.03.2023 r. unieważnienie części III.docx docx 112.53 2023-03-08 11:21:34 Public message
08.03.2023 r. unieważnienie części IV.docx docx 110.31 2023-03-08 11:21:34 Public message
27.04.2023 wybór oferty - część I zamówienia.pdf pdf 521.6 2023-04-27 13:48:39 Public message

Announcements

2023-04-27 13:48 Aleksandra KURPIEL 11. 27.04.2023 zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części I zamówienia

27.04.2023 wybór ofe [...].pdf

2023-03-08 11:21 Aleksandra KURPIEL 10. 08.03.2023 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II, III i IV zamówienia

08.03.2023 r. uniewa [...].docx

08.03.2023 r. uniewa [...].docx

08.03.2023 r. uniewa [...].docx

2023-03-06 14:14 Aleksandra KURPIEL 9. 06.03.2023 Informacja z otwarcia ofert przetargowych

06.03.2023 informacj [...].doc

2023-03-06 13:05 Aleksandra KURPIEL 8. 06.03.2023 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania (cztery części)

06.03.2023 informacj [...].doc

2023-03-03 13:28 Aleksandra KURPIEL 7. 03.03.2023 r. Zmiana treści SWZ w zakresie części II i IV zamówienia (zmiany dot. zapisów zawartych w projekcie umowy na daną część).

03.03.2023 zmiana tr [...].docx

2023-03-02 14:13 Aleksandra KURPIEL 6. 02.03.2023. Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

02.03.2023 wyjaśnien [...].docx

2023-03-01 23:35 Aleksandra KURPIEL 5. 01.03.2023 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

01.03.2023 ogłoszeni [...].pdf

2023-03-01 23:35 Aleksandra KURPIEL 4. 01.03.2023 r. Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), ogłoszenia o zamówieniu i
i terminu składania oraz otwarcia ofert

01.03.2023 pismo dot [...].docx

zał. nr 1 do pisma z [...].odt

zał. nr 2 do pisma z [...].docx

zał. nr 3 do pisma z [...].odt

zał. nr 4 do pisma z [...].docx

zał. nr 5 do pisma z [...].docx

2023-02-27 14:56 Aleksandra KURPIEL 3. 27.02.2023 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

27.02.2023 ogłoszeni [...].pdf

2023-02-27 14:56 Aleksandra KURPIEL 2. 27.02.2023 r. - zmiana treści specyfikacji8 warunków zamówienia

27.02.2023 zmiana tr [...].docx

2023-02-24 15:17 Aleksandra KURPIEL 1. 24.02.2023 r. Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

24.02.2023 zmiana tr [...].docx

zał. nr 1 do pisma z [...].docx

zał. nr 2 do pisma z [...].docx

zał. nr 3 do pisma z [...].docx

zał. nr 4 do pisma z [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1995