Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SP-1.26.4.1.2022 Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie na rok 2023

Magdalena Ludwikowska
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
Deadlines:
Published : 19-11-2022 03:01:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dac9b9-a70a-31c5-9747-5400117e5efc.pdf pdf 161.65 2022-11-19 03:14:32 Proceeding
08dac9d3-58e1-ab9e-0908-d800127075da.pdf pdf 37.39 2022-11-19 03:14:32 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA.pdf pdf 247.74 2022-11-19 03:14:32 Proceeding
Załącznik nr 1.1 do SWZ.docx docx 33.75 2022-11-19 03:14:44 Proceeding
Załącznik nr 1.2 do SWZ.docx docx 28.94 2022-11-19 03:14:44 Proceeding
Załącznik nr 1.3 do SWZ.docx docx 31.62 2022-11-19 03:14:44 Proceeding
Załącznik nr 1.4 do SWZ.docx docx 37.91 2022-11-19 03:14:44 Proceeding
Załącznik nr 1.5 do SWZ.docx docx 41.1 2022-11-19 03:14:44 Proceeding
Załącznik nr 1.6 do SWZ.docx docx 30.71 2022-11-19 03:14:44 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 17.63 2022-11-19 03:15:01 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 14.67 2022-11-19 03:15:01 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 14.88 2022-11-19 03:15:01 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 15 2022-11-19 03:15:01 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 14.99 2022-11-19 03:15:01 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.pdf pdf 169.18 2022-11-19 03:15:12 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.pdf pdf 227.18 2022-11-19 03:15:12 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 78.37 2022-11-24 23:28:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 191.16 2022-11-28 14:35:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 33.08 2022-12-06 22:47:59 Public message

Announcements

2022-12-06 22:47 Magdalena Ludwikowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-28 14:35 Magdalena Ludwikowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-28 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę:
1. Ryby i mrożonki 72 615,00 zł
2. Nabiał 24 700,00 zł
3. Mięso i wędliny 171 100,00 zł
4. Warzywa i owoce 129 830,00 zł
5. Ogólnospożywcze 61 205,00 zł
6. Pieczywo 5 550,00 zł
2022-11-24 23:28 Magdalena Ludwikowska Wyjaśnienie do treści SWZ

Wyjaśnienie treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668