Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/01/09/2022 Zakup energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla Targowisk Miejskich S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Przemysław Krawętkowski
Kancelaria Zamówień Publicznych Przemysław Krawętkowski
Deadlines:
Published : 20-09-2022 09:19:00
Placing offers : 28-09-2022 08:15:00
Offers opening : 28-09-2022 08:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
istotne postanowienia umowy.docx docx 41.36 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia_załącznik nr 9.xlsx xlsx 15.86 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.docx docx 31.5 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji.docx docx 20.99 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
SWZ - na dostawę energii (TP z możliwością negocjacji).docx docx 61.74 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
Wykaz dostaw.docx docx 22.22 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
Wzór oferty na dostawy.docx docx 28.79 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 26.13 2022-09-20 09:19:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 63.56 2022-09-28 09:10:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie.pdf pdf 63.56 2022-09-28 10:48:52 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf pdf 1344.3 2022-10-20 20:35:07 Public message

Announcements

2022-10-20 20:35 Przemysław Krawętkowski powiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-09-28 10:48 Przemysław Krawętkowski informacja z otwarcia - sprostowanie

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 09:10 Przemysław Krawętkowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-28 08:15 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 350 000,00 zł brutto;

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 542