Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/22/IR Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji uzdatniania wody basenowej w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Deadlines:
Published : 01-07-2022 09:30:00
Placing offers : 18-07-2022 09:00:00
Offers opening : 18-07-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.27 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
SWZ.docx docx 166.16 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Program funkcjonalno użytkowy.pdf pdf 278.83 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty.docx docx 27.95 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 33.91 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Zobowiązanie podmiotu.docx docx 23.59 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1pkt 5.docx docx 24.32 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o osobach.docx docx 23.15 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu zgodnie z art. 95.docx docx 23.71 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz robót budowlanych.docx docx 24.55 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Istotne postanowienia umowy.docx docx 52.61 2022-07-01 09:30:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 1.pdf pdf 296.52 2022-07-12 14:12:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #633736.pdf pdf 30.78 2022-07-18 11:09:30 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 334.65 2022-07-22 10:01:47 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 74.03 2022-08-02 13:25:59 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 58.68 2022-11-17 13:23:48 Public message

Announcements

2022-11-17 13:23 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-08-02 13:25 Monika Tokarska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-22 10:01 Monika Tokarska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-18 11:09 Monika Tokarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-18 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 100 000,00 złotych brutto
2022-07-12 14:12 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 535