Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 19/L/22 Dostawa sprzętu informatycznego oraz urządzeń drukujących.

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-06-2022 10:38:00
Placing offers : 06-07-2022 09:30:00
Offers opening : 06-07-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.63 2022-06-07 10:38:00 Proceeding
01) Specyfikacja Warunków Zamówienia publikacja.docx docx 72.56 2022-06-07 10:38:00 Proceeding
02) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia publikacja(1)-1 PO ZMIANIE.docx docx 46.07 2022-06-07 10:38:00 Proceeding
03) Załącznik nr 2 - wykaz parametrów technicznych pojazdu bazowego publikacja(1)PO ZMIANIE (Naprawiony).doc doc 265 2022-06-07 10:38:00 Proceeding
04) Załącznik nr 3 - Formularz oferty publikacja.doc doc 208 2022-06-07 10:38:00 Proceeding
05) Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej publikacja.docx docx 25.84 2022-06-07 10:38:00 Proceeding
06) Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności infromacji publikacja.docx docx 18.03 2022-06-07 10:38:00 Proceeding
07) Załącznik nr 6 - Wzór umowy publikacja(1).doc doc 164 2022-06-07 10:38:00 Proceeding
wyjaśnienie i zmiana SWZ .docx docx 69.38 2022-06-14 15:13:05 Public message
Załącznik nr 2 - wykaz parametrów technicznych - zadanie nr 3.doc doc 94.5 2022-06-14 15:15:28 Public message
wyjaśnienie i zmiana SWZ 2.docx docx 69.64 2022-06-28 14:11:06 Public message
Załącznik nr 2 - wykaz parametrów technicznych zadanie nr 4.docx docx 15.09 2022-06-28 14:11:06 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 69.5 2022-07-06 14:26:59 Public message
INFORMACJA o wyborze strona zad. 4 i 5.docm docm 77.97 2022-08-12 13:50:36 Public message
INFORMACJA o UNIEWAŻNIENIU zadania nr 1i3 strona.docm docm 76.33 2022-08-12 13:51:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2.docm docm 115.3 2022-08-18 13:47:27 Public message

Announcements

2022-08-18 13:47 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2

Informacja o wyborze [...].docm

2022-08-12 13:51 Anna Gołko Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i 3.

INFORMACJA o UNIEWAŻ [...].docm

2022-08-12 13:50 Anna Gołko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 4 i 5.

INFORMACJA o wyborze [...].docm

2022-07-06 14:26 Anna Gołko INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2022-07-06 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: zadanie nr 1 - 564.200 zł, zadanie nr 2 - 185.220 zł, zadanie nr 3 - 166.400 zł, zadanie nr 4 - 69.000 zł, zadanie nr 5 - 101.750 zł. Podane kwoty są kwotami brutto.
2022-06-28 14:11 Anna Gołko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 2.

wyjaśnienie i zmiana [...].docx

Załącznik nr 2 - wyk [...].docx

2022-06-14 15:15 Anna Gołko Zmieniony Załącznik nr 2 SWZ do zadania nr 3.

Załącznik nr 2 - wyk [...].doc

2022-06-14 15:13 Anna Gołko Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (1).

wyjaśnienie i zmiana [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1281