Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.39.2022 Udzielenie Gminie Czersk kredytu bankowego w wysokości 8.540.000 zł na spłatę zobowiązań w 2022 roku wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.540.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000 zł

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 27-05-2022 10:33:00
Placing offers : 28-06-2022 09:00:00
Offers opening : 28-06-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS102-284800-pl.pdf pdf 182.33 2022-05-27 10:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 681.97 2022-05-27 10:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2085.77 2022-05-27 10:33:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 5208.43 2022-05-27 10:33:00 Proceeding
Formularz Partnera - proces oceny wniosku.docx docx 54.56 2022-06-02 11:11:40 Public message
Formularz Partnera-proces oceny wniosku.pdf pdf 416.49 2022-06-02 11:11:40 Public message
Harmonogram spłat kredytów 2022.docx docx 26.13 2022-06-02 11:11:40 Public message
Harmonogram spłat kredytów 2022.pdf pdf 125.93 2022-06-02 11:11:40 Public message
pismo-wyjasnienie_SWZ.docx docx 625.9 2022-06-02 11:11:40 Public message
pismo-wyjaśnienie_SWZ.pdf pdf 55.68 2022-06-02 11:11:40 Public message
Tab. Wydatki bieżące z tyt.poręczeń-2022-2039.docx docx 17.43 2022-06-02 11:11:40 Public message
Tab. Wydatki bieżące z tyt.poręczeń-2022-2039.pdf pdf 93.23 2022-06-02 11:11:40 Public message
Opinia RIO z 18.01.2022.pdf pdf 836.3 2022-06-10 11:20:01 Public message
pismo_wyjaśnienie_SWZ-10.06..pdf pdf 190.87 2022-06-10 11:20:01 Public message
pismo-wyjasnienie_SWZ-10.06..docx docx 630.25 2022-06-10 11:20:01 Public message
Podstawowe_informacje_o_JST.doc doc 47 2022-06-10 11:20:01 Public message
Podstawowe-informacje_o_JST.pdf pdf 97.84 2022-06-10 11:20:01 Public message
PBT - zaświadczenie o wyborze.pdf pdf 541.58 2022-06-10 11:20:01 Public message
pismo-wyjasnienie_SWZ-13.06..docx docx 627.13 2022-06-13 14:56:44 Public message
pismo-wyjaśnienie_SWZ-13.06..pdf pdf 70.61 2022-06-13 14:56:44 Public message
pismo-wyjasnienie_SWZ-17.06..docx docx 629.48 2022-06-17 08:20:45 Public message
pismo-wyjaśnienie_SWZ-17.06..pdf pdf 154.69 2022-06-17 08:20:45 Public message
pismo-wyjasnienie_SWZ-20.06. — uzupełnienie.docx docx 628.32 2022-06-20 11:09:15 Public message
pismo-wyjasnienie_SWZ-20.06.-uzupełnienie.pdf pdf 88.35 2022-06-20 11:09:15 Public message
informacja.docx docx 623.71 2022-06-29 09:47:14 Public message
informacja.pdf pdf 77.32 2022-06-29 09:47:14 Public message
Wybor-oferty-platforma.pdf pdf 131.59 2022-08-01 11:59:51 Public message
WYBÓR OFERTY — platforma.docx docx 628.22 2022-08-01 11:59:51 Public message
2022-OJS174-492777-pl.pdf pdf 116.61 2022-09-12 08:54:27 Public message

Announcements

2022-09-12 08:54 Wioletta Rostankowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS174-492777-p [...].pdf

2022-08-01 11:59 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybor-oferty-platfor [...].pdf

WYBÓR OFERTY — platf [...].docx

2022-06-29 09:47 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o złożonych ofertach w postępowaniu.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-06-28 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 4224194,00 zł
2022-06-20 11:09 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 20.06.2022r - uzupełnienie odpowiedzi do pisma z dnia 17.06.2022 r.

pismo-wyjasnienie_SW [...].docx

pismo-wyjasnienie_SW [...].pdf

2022-06-17 08:20 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 17 czerwca 2022 roku

pismo-wyjasnienie_SW [...].docx

pismo-wyjaśnienie_SW [...].pdf

2022-06-13 14:56 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 13 czerwca 2022 roku.

pismo-wyjasnienie_SW [...].docx

pismo-wyjaśnienie_SW [...].pdf

2022-06-10 11:20 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo z załącznikami - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 10.06.2022 r.

Opinia RIO z 18.01.2 [...].pdf

pismo_wyjaśnienie_SW [...].pdf

pismo-wyjasnienie_SW [...].docx

Podstawowe_informacj [...].doc

Podstawowe-informacj [...].pdf

PBT - zaświadczenie [...].pdf

2022-06-02 11:11 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ wraz z załącznikami.

Formularz Partnera - [...].docx

Formularz Partnera-p [...].pdf

Harmonogram spłat kr [...].docx

Harmonogram spłat kr [...].pdf

pismo-wyjasnienie_SW [...].docx

pismo-wyjaśnienie_SW [...].pdf

Tab. Wydatki bieżące [...].docx

Tab. Wydatki bieżące [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1158