Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.272.24.2022 „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”

Alicja Rudnicka
Województwo Podlaskie Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 20-05-2022 10:05:00
Placing offers : 05-07-2022 10:00:00
Offers opening : 05-07-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.98 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 821.05 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
zał. nr 1 do umowy harmonogram 27.04.2022.xlsx xlsx 17.29 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
zał. nr 2 do Umowy - ośw 27.04.2022 PIK.docx docx 14.21 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 37.97 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ wykaz dokumentacji.docx docx 17.99 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 84.96 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 65.5 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ-JEDZ.zip zip 78.37 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4a do SWZ - wzór oświadczenie o braku podsraw wykluczenia 5K Wykonawcy.docx docx 28.01 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4b do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia 5Kpodmiotu udostępniajacego zasoby.docx docx 23.34 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 18.86 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia o aktualności informacji.docx docx 18.44 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 40 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz robót.doc doc 37 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wykaz osob.doc doc 39.5 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wykaz usług.doc doc 39.5 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - promesa wstępna.pdf pdf 730.9 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - cpu benchmark 16.05.2022.pdf pdf 1024 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1b - do SWZ dok. proj..zip zip 406993.19 2022-05-20 10:05:00 Proceeding
pytanie i odpowiedź- 24.05.2022.pdf pdf 328.85 2022-05-24 13:41:47 Public message
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA.zip zip 511235.89 2022-05-26 13:25:02 Public message
INWENTARYZACJE - SPODKI 2017 (doł. do przetargu).zip zip 33316.36 2022-05-26 13:25:02 Public message
pytanie i odpowiedź- 26.05.2022.pdf pdf 306.02 2022-05-26 13:25:02 Public message
Wezwanie do przystapienia do postępowania odwoławczego.pdf pdf 308.05 2022-05-31 08:40:19 Public message
odwołanie Bx_30.05.2022.pdf pdf 26247.29 2022-05-31 08:40:19 Public message
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia o aktualności informacji- POPRAWIONY.docx docx 19.84 2022-06-01 09:07:40 Public message
zmiana umowy- 13.06.2022.pdf pdf 326.25 2022-06-13 08:48:58 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy- 13.06.2022.docx docx 110.69 2022-06-13 08:48:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.27 2022-06-15 09:30:11 Public message
pytanie i odpowiedź- 15.06.2022.pdf pdf 311.71 2022-06-15 09:30:11 Public message
zmiana terminu składania ofert- 15.06.2022.pdf pdf 311.6 2022-06-15 09:30:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opubl..pdf pdf 67.51 2022-06-17 10:50:52 Public message
Pytanie i odpowiedź - 22.06.2022.pdf pdf 441.37 2022-06-22 08:14:43 Public message
zał. do pyt. nr 4 - żyrandol 1.jpg jpg 1960.99 2022-06-22 08:14:43 Public message
zał. do pyt. nr 4 - żyrandol 2.jpg jpg 1270.49 2022-06-22 08:14:43 Public message
zał. do pyt. nr 29 ogrodzenie.pdf pdf 6058.05 2022-06-22 08:14:43 Public message
Pytanie i odpowiedź - 27.06.2022.pdf pdf 313.65 2022-06-27 09:01:08 Public message
Pytanie i odpowiedź - 23.06.2022.pdf pdf 365.97 2022-06-23 11:33:32 Public message
Pytanie i odpowiedź - 24.06.2022.pdf pdf 315.71 2022-06-24 09:24:29 Public message
Pytanie i odpowiedź - 24.06.2022 II.pdf pdf 313.4 2022-06-24 13:31:43 Public message
Pytanie i odpowiedź - 24.06.2022 III.pdf pdf 310.14 2022-06-24 14:36:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 316.23 2022-07-05 11:44:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 380.82 2022-08-04 13:22:54 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 109.53 2022-09-14 09:26:55 Public message

Announcements

2022-09-14 09:26 Alicja Rudnicka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-04 13:22 Alicja Rudnicka Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-05 11:44 Łukasz Czułowski Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-05 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 70 000 000,00 złotych brutto
2022-06-27 09:01 Alicja Rudnicka Pytanie i odpowiedź- 27.06.2022r.

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2022-06-24 14:36 Alicja Rudnicka Pytanie i odpowiedź III- 24.06.2022

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2022-06-24 13:31 Alicja Rudnicka Sprostowanie odpowiedzi- 24.06.2022

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2022-06-24 09:24 Alicja Rudnicka Pytania i odpowiedzi- 24.06.2022

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2022-06-23 11:33 Alicja Rudnicka Pytania i odpowiedzi- 23.06.2022

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2022-06-22 08:14 Alicja Rudnicka Pytania i odpowiedzi- 22.06.2022

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

zał. do pyt. nr 4 - [...].jpg

zał. do pyt. nr 4 - [...].jpg

zał. do pyt. nr 29 o [...].pdf

2022-06-17 10:50 Alicja Rudnicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz. U. U. E.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-15 09:30 Alicja Rudnicka Pytania i odpowiedzi - 15.06.2022 r.
Zmiana terminu składania ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytanie i odpowiedź- [...].pdf

zmiana terminu skład [...].pdf

2022-06-13 08:48 Alicja Rudnicka Pismo o zmianie wzoru umowy,
Wzór umowy.

zmiana umowy- 13.06. [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2022-06-01 09:07 Alicja Rudnicka Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik nr 6 do SWZ.

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

2022-05-31 08:40 Alicja Rudnicka Zamawiający informuje, iż w dniu 30.05.2022 r. do zamawiającego wpłynęło odwołanie. Treść odwołania zamieszczam poniżej wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wezwanie do przystap [...].pdf

odwołanie Bx_30.05.2 [...].pdf

2022-05-26 13:25 Alicja Rudnicka Pytania i odpowiedzi - 26.05.2022 r.
Inwentaryzacja

INWENTARYZACJA ARCHI [...].zip

INWENTARYZACJE - SPO [...].zip

pytanie i odpowiedź- [...].pdf

2022-05-24 13:41 Alicja Rudnicka Pytanie i odpowiedź- 24.05.2022

pytanie i odpowiedź- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3272