Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.2.2022 dostawa, instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemów informatycznych, ucyfrowienie aparatu RTG ARCOMA wraz z lampą RTG VARIAN A292, a także świadczenie serwisu Gwarancji przez okres min. 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Deadlines:
Published : 15-03-2022 23:41:00
Placing offers : 25-03-2022 15:00:00
Offers opening : 25-03-2022 15:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2ogłoszenie o zamowieniu 08da06c9-c309-5fc8-eca1-5e0001efa333.pdf pdf 124.42 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2SWZ 2022 ROK.docx docx 62.85 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik nr 1 _ Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 46.69 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik nr 2 _ Wymagania funkcjonalne obligatoryjne dla ZSI.docx docx 192.84 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik nr 3 _ Wykaz funkcjonalności dodatkowych.docx docx 22.18 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik nr 4 _ Wymagania dla bazy danych.docx docx 24.86 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik nr 5 _ Wymagania funkcjonalne obligatoryjne dla systemu PACS_RIS oraz ucyfowienie aparatu RTG ARCOMA wraz z lampą RTG VARIAN A292.docx docx 89.94 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik nr 14 _ Wykaz infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego.docx docx 14.02 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik 15 - Wymagania funkcjonalne integracji.docx docx 27.74 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik nr 6 _ Formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo cenowym.docx docx 37.57 2022-03-15 23:41:00 Proceeding
2-Załącznik 7 do SWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego.docx docx 64.71 2022-03-15 23:44:18 Public message
2-Załącznik nr 8 Oświadczenie o powoływaniu sie na zasoby innych podmiotów.docx docx 22.27 2022-03-15 23:44:18 Public message
2-Załącznik nr 8 Oświadczenie o powoływaniu sie na zasoby innych podmiotów.docx docx 22.27 2022-03-15 23:44:18 Public message
2-Załącznik nr 9 i 10 _ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 25.9 2022-03-15 23:44:18 Public message
2-Załącznik nr 11 _ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 19.52 2022-03-15 23:44:18 Public message
2-Załącznik nr 12 _ Oswiadczenia o aktualnosci informacji.docx docx 18.3 2022-03-15 23:44:18 Public message
2-Załącznik nr 13 do SWZ (Wz_r_wykazu_dostaw).doc doc 52 2022-03-15 23:44:18 Public message
2-Załącznik nr 6 _ Formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo cenowym PO popr. om. pisar.docx docx 37.6 2022-03-16 14:08:24 Public message
2-Załącznik nr 6 _ Formularz ofertowy wraz z formularzem asortymentowo cenowym PO popr. om. pisar nr 2.docx docx 37.87 2022-03-16 16:17:31 Public message
2 ogłoszenie o zamowieniu Po Zmianie 08da0834-2f1d-0844-eca1-5e0001efae7c.pdf pdf 70.28 2022-03-17 17:55:55 Public message
Ogłoszenie o zamowieniu zm. ter skład ofert na 25 .03 08da0b51-99e5-8d55-745b-790001db268d.pdf pdf 35.89 2022-03-21 16:50:59 Public message
2 odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 3791.93 2022-03-22 15:27:06 Public message
2 Załącznik nr 4 _ Wymagania dla bazy danych Wersja Ostateczna.docx docx 22.2 2022-03-22 15:27:06 Public message
2 Załącznik nr 14 _ Wykaz infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego Wersja Ostateczna.docx docx 13.97 2022-03-22 15:27:06 Public message
2 Załącznik nr 16 _ Instrukcja informatyczna.docx docx 29.22 2022-03-22 15:27:06 Public message
2 Załącznik nr 17 _ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO.docx docx 30.15 2022-03-22 15:27:06 Public message
2SWZ 2022 ROK PO zmianie terminu skl ofert na 25.03..docx docx 62.99 2022-03-22 15:27:06 Public message
2-Załącznik nr 1 _ Opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANACH.docx docx 46.04 2022-03-22 15:27:06 Public message
1_zestawienie ofert.doc doc 31 2022-03-25 16:05:51 Public message
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 299.94 2022-04-07 08:55:23 Public message

Announcements

2022-04-07 08:55 Teresa Podsiadło-Kibil 2wyniki postępowania

2 Informacja o wybor [...].pdf

2022-03-25 16:05 Teresa Podsiadło-Kibil 2 zestawienie ofert

1_zestawienie ofert. [...].doc

2022-03-25 15:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross 500 000,00 zł.
2022-03-22 15:27 Teresa Podsiadło-Kibil 2 odpowiedzi na pytania do SWZ
2-Załącznik nr 1 _ Opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANACH
2 Załącznik nr 4 _ Wymagania dla bazy danych Wersja Ostateczna
2 Załącznik nr 14 _ Wykaz infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego Wersja Ostateczna
2 Załącznik nr 16 _ Instrukcja informatyczna
2 Załącznik nr 17 _ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO
2SWZ 2022 ROK PO zmianie terminu skl ofert na 25.03

2 odpowiedzi na pyta [...].pdf

2 Załącznik nr 4 _ W [...].docx

2 Załącznik nr 14 _ [...].docx

2 Załącznik nr 16 _ [...].docx

2 Załącznik nr 17 _ [...].docx

2SWZ 2022 ROK PO zmi [...].docx

2-Załącznik nr 1 _ O [...].docx

2022-03-21 16:50 Teresa Podsiadło-Kibil 2ogłoszenie o zamowieniu zmiana terminu skladania ofert na 25.03

Ogłoszenie o zamowie [...].pdf

2022-03-17 17:55 Teresa Podsiadło-Kibil 2ogłoszenie o zamowieniu po zm.

2 ogłoszenie o zamow [...].pdf

2022-03-16 16:17 Teresa Podsiadło-Kibil 2zalacznik nr 6 do SWZ po por. om. pisar. nr 2

2-Załącznik nr 6 _ F [...].docx

2022-03-16 14:08 Teresa Podsiadło-Kibil 2 załącznik nr 6 -formularz ofertowy poprawieniu om. pisarskiej

2-Załącznik nr 6 _ F [...].docx

2022-03-15 23:44 Teresa Podsiadło-Kibil 2 wzór umowy zał nr 7 do SWZ
2 zał nr 8 do SWZ
2 zał nr 9 i 10 do SWZ
2 zał nr 11 do SWZ
2 zał nr 12 do SWZ
2 zał nr 13 do swz

2-Załącznik 7 do SWZ [...].docx

2-Załącznik nr 8 Ośw [...].docx

2-Załącznik nr 8 Ośw [...].docx

2-Załącznik nr 9 i 1 [...].doc

2-Załącznik nr 11 _ [...].doc

2-Załącznik nr 12 _ [...].docx

2-Załącznik nr 13 do [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 685