Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGK.271.5.2021 DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 - 2025

Kamil Kossakowski
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 31-12-2021 10:43:00
Placing offers : 10-02-2022 10:00:00
Offers opening : 10-02-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu 2021-OJS255-673375-pl.pdf pdf 118.29 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
SWZ Rowery.pdf pdf 1122.91 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zal nr 1 Formularz_ofertowy 03.12.2021.rtf rtf 1287.79 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 1 do Zał. nr 2 OPZ mapka.pdf pdf 2980.08 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 662.37 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 2_1_i_2_2_Formularze_cenowe.xls xls 448.5 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 3 JEDZ.xml xml 136.22 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 4 Oświadcz-grupa kapit.docx docx 60.35 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 5 Wykaz dostaw i usług.doc doc 83 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 6 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 92.5 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 7 Oświadczenie o aktualności.docx docx 58.32 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Zał. nr 8 wzór umowy.pdf pdf 1009.93 2021-12-31 10:43:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści, odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana SWZ.docx docx 70.6 2022-01-12 14:46:38 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 12.01.2022 r..pdf pdf 1785.8 2022-01-12 14:46:38 Public message
Załącznik nr 1 do odpowiedzi SWZ.docx docx 166.95 2022-01-12 14:46:38 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi_ Zał. nr 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 95.17 2022-01-12 14:46:38 Public message
Załącznik nr 3 do odpowiedzi_Zał. nr 8 do SWZ wzór umowy.docx docx 111.45 2022-01-12 14:46:38 Public message
ogłoszenie o zmianie 2022-OJS020-047734-pl.pdf pdf 69.42 2022-01-28 14:36:25 Public message
Wyjaśnienia i zmiana SWZ.pdf pdf 830.2 2022-01-28 14:36:25 Public message
Załącznik nr 1 - SWZ aktualizacja.pdf pdf 1119.15 2022-01-28 14:36:25 Public message
Załącznik nr 2 - Zał. nr 2 do SWZ _OPZ_aktualizacja.pdf pdf 668.53 2022-01-28 14:36:25 Public message
Załącznik nr 3 - Zał. nr 8 do SWZ_Wzór Umowy_aktualizacja.pdf pdf 781.66 2022-01-28 14:36:25 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 03.02.2022.docx docx 60.42 2022-02-03 15:06:59 Public message
wyjaśnienia treści SWZ z dn. 03.02.2022.pdf pdf 249.71 2022-02-03 15:06:59 Public message
Zał. nr 2_1_i_2_2_Formularze_cenowe dla zadania 1 i 2 - aktualizacja 04.02.2021.xls xls 440.5 2022-02-04 14:15:19 Public message
Zmiana treści SWZ 04.02.2022.docx docx 60.01 2022-02-04 14:15:19 Public message
zmiana treści SWZ z dn. 04.02.2022.pdf pdf 156.49 2022-02-04 14:15:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert wersja edytowalna.docx docx 63.02 2022-02-10 11:32:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 177.71 2022-02-10 11:32:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty edytowalna.pdf pdf 239.77 2022-03-17 11:37:45 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę.pdf pdf 661.44 2022-03-17 11:37:45 Public message

Announcements

2022-03-17 11:37 Kamil Kossakowski W załączonych plikach Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:„ Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Łomża oraz jego obsługa w latach 2022 – 2025” nr WGK.271.5.2021

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-10 11:32 Kamil Kossakowski W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania
pn.: „Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu roweru publicznego w mieście Łomża oraz jego obsługa w latach 2022 – 2025” nr WGK.271.5.2021.


Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-10 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 908 950,00 zł brutto.
2022-02-04 14:15 Kamil Kossakowski W załączeniu Zamawiający zamieszcza zmianę treści SWZ oraz załączniki do zmiany treści SWZ z dnia 04.02.2022 r.

Zał. nr 2_1_i_2_2_Fo [...].xls

Zmiana treści SWZ 04 [...].docx

zmiana treści SWZ z [...].pdf

2022-02-03 15:06 Kamil Kossakowski W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na pytania Wykonawców) z dnia 03.02.2022 r.

Wyjaśnienia treści S [...].docx

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-01-28 14:36 Kamil Kossakowski W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia (w tym odpowiedzi na pytania Wykonawców) i zmiany treści SWZ oraz załączniki do wyjaśnień i zmiany treści SWZ z dnia 28.01.2022 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022/S 020-047734 z dnia 28.01.2022 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 - SWZ [...].pdf

Załącznik nr 2 - Zał [...].pdf

Załącznik nr 3 - Zał [...].pdf

2022-01-12 14:46 Kamil Kossakowski W załączeniu Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ (odpowiedzi na pytania Wykonawców) oraz załączniki do wyjaśnień treści SWZ z dnia 12.01.2022 r.

Wyjaśnienia treści, [...].docx

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do od [...].docx

Załącznik nr 2 do od [...].docx

Załącznik nr 3 do od [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1919