Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/2021 Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek i orynnowania na budynku Centrum Łowicka- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Teresa Poddaniec
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Deadlines:
Published : 26-08-2021 13:51:00
Placing offers : 13-09-2021 12:00:00
Offers opening : 13-09-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 9 STWiORB .pdf pdf 249.17 2021-08-26 15:24:03 Public message
Załącznik nr 7a -wzór oświadczenia udostępniającego zasoby.docx docx 15.89 2021-08-26 15:28:38 Public message
ogloszenie_o zamowieniu.pdf pdf 99.58 2021-08-26 15:22:38 Public message
SWZ.pdf pdf 837.6 2021-08-26 15:22:38 Public message
Załącznik nr 1 -Formularz oferty.docx docx 26.07 2021-08-26 15:22:38 Public message
Załącznik nr 2b -wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 14.57 2021-08-26 15:22:38 Public message
Załącznik nr 2a -wzór oświadczenia o braku podstawdo wykluczenia.docx docx 15.64 2021-08-26 15:22:38 Public message
Załącznik nr 3 -wzór umowy.pdf pdf 509.38 2021-08-26 15:22:38 Public message
Załącznik nr 4 -wykaz robót budowlanych.docx docx 16.41 2021-08-26 15:22:38 Public message
Załącznik nr 5 - wykaz osób.docx docx 14.75 2021-08-26 15:22:38 Public message
Załącznik nr 6 -wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 16.26 2021-08-26 15:22:38 Public message
załącznik nr 7 - zobowiązanie podmiotu.docx docx 17.73 2021-08-26 15:22:38 Public message
załącznik nr 10 i załącznik nr11.pdf pdf 126.94 2021-08-26 15:24:03 Public message
Załącznik nr 8 -wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.docx docx 14.72 2021-08-26 15:28:38 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1055.68 2021-09-14 12:12:41 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 1132.29 2021-09-16 10:45:33 Public message

Announcements

2021-09-16 10:45 Teresa Poddaniec Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na - Wymianę pokrycia dachowego z wymianą obróbek i orynnowania na budynku
Centrum „Łowicka”- Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-14 12:12 Teresa Poddaniec Informacja z otwarcia ofert w sprawie postępowania: Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek i orynnowania na budynku
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-13 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 310724,41 zł
2021-08-26 15:28 Teresa Poddaniec załączniki do postępowania 499396

Załącznik nr 7a -wzó [...].docx

Załącznik nr 8 -wzór [...].docx

2021-08-26 15:24 Teresa Poddaniec załączniki do postępowania nr 499369

Załącznik Nr 9 STWiO [...].pdf

załącznik nr 10 i za [...].pdf

2021-08-26 15:22 Teresa Poddaniec załączniki do postępowania nr 499369

ogloszenie_o zamowie [...].pdf

SWZ.pdf

Załącznik nr 1 -For [...].docx

Załącznik nr 2b -wz [...].docx

Załącznik nr 2a -wzó [...].docx

Załącznik nr 3 -wzór [...].pdf

Załącznik nr 4 -wyka [...].docx

Załącznik nr 5 - wyk [...].docx

Załącznik nr 6 -wzór [...].docx

załącznik nr 7 - zob [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 656