Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 21/L/21 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i faksów.

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-06-2021 11:37:00
Placing offers : 08-07-2021 09:30:00
Offers opening : 08-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.48 2021-06-25 11:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 104.65 2021-06-25 11:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1a formularz ofertowy.xlsx xlsx 28.14 2021-06-25 11:37:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja, zmiana terminu składania ofert1).docx docx 43.78 2021-07-01 13:24:17 Public message
Załącznik nr 1a formularz ofertowy - zmodyfikowany.xlsx xlsx 29.83 2021-07-01 13:24:17 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.1 2021-07-01 13:26:56 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja, zmiana terminu składania ofert 2) — 2.docx docx 36.1 2021-07-05 14:41:46 Public message
Załącznik nr 1 formularz ofertowy(2) modyfikacja 2.xlsx xlsx 27.61 2021-07-05 14:41:46 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 35.09 2021-07-05 14:42:21 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docm docm 65.88 2021-07-08 12:26:22 Public message
Inf o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.docx docx 67.52 2021-07-16 11:47:26 Public message

Announcements

2021-07-16 11:47 Anna Gołko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Inf o wyborze najkor [...].docx

2021-07-08 12:26 Anna Gołko INFORMACJA z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docm

2021-07-08 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 369.934,66 zł brutto.
2021-07-05 14:42 Anna Gołko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-05 14:41 Anna Gołko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ - UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć na zmienionym formularzu ofertowym.

Wyjaśnienia i modyfi [...].docx

Załącznik nr 1 formu [...].xlsx

2021-07-01 13:26 Anna Gołko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-01 13:24 Anna Gołko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ - UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć na zmienionym formularzu ofertowym.

Wyjaśnienia i modyfi [...].docx

Załącznik nr 1a form [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 796