Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/2021 Dostawa koparko-ładowarki w formie leasingu

Deadlines:
Published : 04-05-2021 11:16:00
Placing offers : 25-05-2021 11:45:00
Offers opening : 25-05-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

        Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz .docx docx 73.64 2021-05-04 11:16:00 Proceeding
Zalacznik 1 do SWZ.doc doc 54.5 2021-05-04 11:16:00 Proceeding
Zalacznik 2 do SWZ.docx docx 20.13 2021-05-04 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 17.14 2021-05-04 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 23.12 2021-05-04 11:16:00 Proceeding
pyt. i odp. 1.docx docx 14.88 2021-05-06 13:02:00 Public message
Modyfikacja 2.docx docx 12.65 2021-05-13 13:58:32 Public message
Modyfikacja 1.docx docx 12.93 2021-05-13 14:05:21 Public message
Modyfikacja 3.docx docx 14.83 2021-05-18 11:06:29 Public message
pyt. i odp. 2.docx docx 16.56 2021-05-18 11:06:29 Public message
pyt. i odp. 3.docx docx 15.18 2021-05-18 11:06:29 Public message
pyt. i odp. 4.docx docx 14.97 2021-05-21 12:40:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 36.5 2021-05-26 12:08:35 Public message
Informacja o wyborze.doc doc 36 2021-06-11 14:02:45 Public message

Announcements

2021-06-11 14:02 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].doc

2021-05-26 12:08 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-25 11:45 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 500.000,00 netto.
2021-05-21 12:40 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

pyt. i odp. 4.docx

2021-05-18 11:06 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi oraz modyfikację SWZ.

Modyfikacja 3.docx

pyt. i odp. 2.docx

pyt. i odp. 3.docx

2021-05-13 14:05 Agnieszka Skotnicka modyfikacja nr 1

Modyfikacja 1.docx

2021-05-13 13:58 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści SWZ.

Modyfikacja 2.docx

2021-05-06 13:02 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

pyt. i odp. 1.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 635