Proceeding: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”

Radosław Suchan
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 12-03-2021 13:11:00
Placing offers : 27-04-2021 12:00:00
Offers opening : 27-04-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 32-36; 86-300 Grudziądz działa jako Pełnomocnik Zamawiającego -

OPEC-INEKO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7

86-300 Grudziądz

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.pdf pdf 466.34 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 48.55 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy - Skrócony opis techniczny przedsięwzięcia.docx docx 34.62 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz oferty.doc doc 93.5 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - Zakres usług Inżyniera Kontraktu.docx docx 44.1 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy.docx docx 86.33 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 181.5 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 17.26 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 17.76 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 17.81 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz wykonanych usług.docx docx 18.75 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz osób.docx docx 18.16 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 17.73 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wstępny harmonogram inwestycji.xlsx xlsx 16.95 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.46 2021-03-12 13:11:00 Proceeding
Informacja o zmianie SWZ.pdf pdf 713.6 2021-03-23 13:42:50 Public message
Odpowiedź na pytanie 1.pdf pdf 334.22 2021-03-23 13:42:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 81.26 2021-03-23 13:42:50 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz wykonanych usług - ZMIANA 1.docx docx 18.73 2021-03-23 13:42:50 Public message
SWZ - Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu - ZMIANA 1.pdf pdf 466.45 2021-03-23 13:42:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.33 2021-04-02 16:17:02 Public message
SWZ - Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu - ZMIANA 2.pdf pdf 466.53 2021-04-02 16:17:02 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - ZMIANA 1.docx docx 48.84 2021-04-02 16:17:02 Public message
Załącznik nr 2 do Umowy - Zakres usług Inżyniera Kontraktu - ZMIANA 1.docx docx 44.65 2021-04-02 16:17:02 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy - ZMIANA 1.docx docx 86.88 2021-04-02 16:17:02 Public message
Odpowiedź na pytanie i zmiana SWZ 2.pdf pdf 111.95 2021-04-02 16:17:02 Public message
Odpowiedź na pytanie 3.pdf pdf 78.65 2021-04-02 16:17:02 Public message
Odpowiedź na pytanie 4.pdf pdf 81.99 2021-04-02 16:17:02 Public message
decyzja pozwolenie na budowę prawomocna.pdf pdf 1797.74 2021-04-02 16:17:03 Public message
Decyzja środowiskowa.pdf pdf 7517.95 2021-04-02 16:17:03 Public message
Informacja o zmianie SWZ 2.pdf pdf 85.1 2021-04-02 16:17:03 Public message
Projekt budowlany.7z 7z 5386.73 2021-04-02 16:17:03 Public message
Informacja o zmianie SWZ 3.pdf pdf 252.01 2021-04-14 17:07:43 Public message
Wykaz zagrożeń.pdf pdf 2747.04 2021-04-14 17:07:43 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - ZMIANA 2 (14.04.2021).docx docx 49.35 2021-04-14 17:07:43 Public message
Załącznik nr 2 do Umowy - Zakres usług Inżyniera Kontraktu - ZMIANA 2 (14.04.2021).docx docx 45.74 2021-04-14 17:07:43 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt Umowy - ZMIANA 2 (14.04.2021).docx docx 87.99 2021-04-14 17:07:43 Public message
SWZ - Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu - ZMIANA 3.pdf pdf 466.56 2021-04-14 17:07:43 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.04.2021).pdf pdf 65.47 2021-04-14 17:07:43 Public message
Odpowiedź na pytania 7.pdf pdf 281.39 2021-04-14 17:07:43 Public message
Odpowiedź na pytania 8.pdf pdf 287.3 2021-04-14 17:07:43 Public message
Odpowiedź na pytania i zmiana SWZ 5.pdf pdf 583.74 2021-04-14 17:07:43 Public message
Odpowiedź na pytania i zmiana SWZ 6.pdf pdf 366.65 2021-04-14 17:07:43 Public message
Odpowiedź na pytanie 9.pdf pdf 283.42 2021-04-19 12:32:08 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 161.68 2021-04-27 12:09:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 169.8 2021-04-27 14:54:42 Public message

Announcements

2021-04-27 14:54 Radosław Suchan Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-27 12:09 Radosław Suchan Zamawiający zamieszcza informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-19 12:32 Radosław Suchan Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź na pytani [...].pdf

2021-04-14 17:07 Radosław Suchan Zamawiający zamieszcza: 1. Odpowiedzi na pytania, 2. Informację o zmianie SWZ, 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 4. Zmienioną SWZ, 5. Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 6. Zmieniony Załącznik nr 2 do Projektu Umowy (Zakres usług Inżyniera Kontraktu), 7. Zmieniony Projekt umowy, 8. Wykaz zagrożeń

Informacja o zmianie [...].pdf

Wykaz zagrożeń.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do Um [...].docx

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

SWZ - Świadczenie us [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-04-02 16:17 Radosław Suchan Zamawiający zamieszcza: 1. Odpowiedzi na pytania, 2. Informację o zmianie SWZ, 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, 4. Zmienioną SWZ, 5. Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, 6. Zmieniony Załącznik nr 2 do Projektu Umowy (Zakres usług Inżyniera Kontraktu) 7. Projekt Budowlany rozbudowy Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu o jednostkę kotłową, biomasową pracującą w wysokosprawnej kogeneracji wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”. 8. Decyzja Pozwolenie na budowę nr 295/2020, wydana dnia 18.08.2020 r. 9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 czerwca 2020 roku (sygn. pisma: ŚRO-I.6220.3.2020). 10. Zmieniony Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - Świadczenie us [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do Um [...].docx

Załącznik nr 3 do SW [...].docx

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

decyzja pozwolenie n [...].pdf

Decyzja środowiskowa [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Projekt budowlany.7z

2021-03-23 13:42 Radosław Suchan Zamawiający zamieszcza:
1. Odpowiedzi na pytania,
2. Informację o zmianie SWZ,
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
4. Zmienioną SWZ oraz Załącznik nr 8 do SWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 8 do SW [...].docx

SWZ - Świadczenie us [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1906