Proceeding: 07/21 Dozór i ochrona mienia WKU Warszawa-Ochota przy ul. Sękocińskiej 8 oraz Domu Emeryta Wojskowego przy ul. Pirenejskiej 5 w Warszawie

Awatar Pracownika
Joanna Dworakowska-Wilczyńska
Jednostka Wojskowa 2063
Deadlines:
Published : 10-03-2021 14:16:00
Placing offers : 09-04-2021 08:45:00
Offers opening : 09-04-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.13 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 635.74 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.1.Formularz Ofertowy.doc doc 71 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.2.Formularz Cenowy część I zamówienia.xlsx xlsx 10.93 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.2.Formularz Cenowy część II zamówienia.xlsx xlsx 11.04 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.3.JEDZ.xml xml 135.95 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.4.Wykaz usług_część I zamówienia.doc doc 46 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.5.Wykaz Osób_część I zamówienia.doc doc 38 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.5.Wykaz Osób_część II zamówienia.doc doc 41.5 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część I zamówienia.docx docx 63.93 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część I zamówienia_zal.4.docx docx 41.68 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część I zamówienia_zal.5.docx docx 26.45 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część I zamówienia_zal.6.docx docx 28.17 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część I zamówienia_zal.7.docx docx 17.28 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część I zamówienia_zal.8.docx docx 22.29 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część II zamówienia.doc doc 217.5 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część II zamówienia_zal.4.docx docx 39.29 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część II zamówienia_zal.5.docx docx 26.45 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część II zamówienia_zal.6.docx docx 30.38 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część II zamówienia_zal.7.docx docx 17.28 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.6.Projekt Umowy_część II zamówienia_zal.8.docx docx 21.93 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.7.Zobowiązanie podmiotu.doc doc 40 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.8.Oświadczenie Grupa Kapitałowa.doc doc 37 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.9.Opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia.docx docx 25.62 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Zal.9.Opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia.docx docx 24.71 2021-03-10 14:16:00 Proceeding
Odpowiedź i modyfikacja SWZ.pdf pdf 1268.8 2021-03-18 14:56:39 Public message
Odpowiedź i modyfikacja SWZ.doc doc 52.5 2021-03-18 14:56:39 Public message
ModyfikacjaSWZ.docx docx 17.39 2021-03-18 14:59:38 Public message
Modyfikacja SWZ.pdf pdf 682.97 2021-03-18 14:59:38 Public message
Odpowiedź 2 z modyfikacją SWZ.pdf pdf 821.23 2021-03-24 12:43:04 Public message
Ogłoszenie o zamówieniumodyfikacja po 48h.pdf pdf 91.18 2021-03-24 12:43:04 Public message
Odpowiedź 2 i modyfikacja SWZ.doc doc 51 2021-03-24 13:20:37 Public message
Odpowiedź.pdf pdf 2336.41 2021-03-24 15:21:59 Public message
Odpowiedź 3 i modyfikacja SWZ.doc doc 63 2021-03-24 15:21:59 Public message
Zal.2.Formularz Cenowy część II zamówienia_po modyfikacji.xlsx xlsx 11.05 2021-03-24 15:21:59 Public message
Modyfikacja 4 SWZ.pdf pdf 393.93 2021-03-25 12:54:40 Public message
Zal.6.Projekt Umowy_część I zamówienia_po modyfikacji.docx docx 64.66 2021-03-25 12:54:40 Public message
Zal.6.Projekt Umowy_część II zamówienia_po modyfikacji.doc doc 219.5 2021-03-25 12:54:40 Public message
Modyfikacja 4 SWZ.doc doc 46 2021-03-25 12:54:40 Public message
Sprostowanie.doc doc 51 2021-03-31 16:33:41 Public message
Sprostowanie.pdf pdf 871.76 2021-03-31 16:33:41 Public message
Informacje z otwarcia.pdf pdf 844.32 2021-04-09 13:22:36 Public message
Informacje z otwarcia.doc doc 55.5 2021-04-09 13:22:36 Public message
Oferty 07_21.zip zip 7701 2021-04-12 14:51:00 Public message

Announcements

2021-04-12 14:51 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, udostępnia oferty złożone w niniejszym postępowaniu.

Oferty 07_21.zip

2021-04-09 13:22 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Informacje z otwarcia ofert.

Informacje z otwarci [...].pdf

Informacje z otwarci [...].doc

2021-04-09 08:45 Buyer message Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp podaje wartość, którą zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 1.620.000,00 zł, w tym na część I zamówienia 540.000,00 zł oraz na część II zamówienia 1.080.000,00 zł.
2021-03-31 16:33 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

Sprostowanie.doc

Sprostowanie.pdf

2021-03-25 12:54 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

Modyfikacja 4 SWZ.pd [...].pdf

Zal.6.Projekt Umowy_ [...].docx

Zal.6.Projekt Umowy_ [...].doc

Modyfikacja 4 SWZ.do [...].doc

2021-03-24 15:21 Katarzyna Mizerska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

Odpowiedź.pdf

Odpowiedź 3 i modyfi [...].doc

Zal.2.Formularz Ceno [...].xlsx

2021-03-24 13:20 Joanna Dworakowska-Wilczyńska W załączeniu treść edytowalna odpowiedzi.

Odpowiedź 2 i modyfi [...].doc

2021-03-24 12:43 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu wraz ze zmianą ogłoszenia zgodnie z art. 137 ust. 5 Pzp.

Odpowiedź 2 z modyfi [...].pdf

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2021-03-18 14:59 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

ModyfikacjaSWZ.docx

Modyfikacja SWZ.pdf

2021-03-18 14:56 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

Odpowiedź i modyfika [...].pdf

Odpowiedź i modyfika [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 805