Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/L/20 ZAKUP SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ANPR SŁUŻĄCEGO DO ODCZYTU i ANALIZY TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU w RAMACH PROJEKTU „DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WYKRYWCZYCH w WALCE z PRZESTĘPCZOŚCIĄ” REALIZOWANEGO w RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A LITWA – POLSKA.

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 22-12-2020 10:40:00
Placing offers : 16-02-2021 10:30:00
Offers opening : 16-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.33 2020-12-22 10:40:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1414.25 2020-12-22 10:40:00 Proceeding
JEDZ xml.xml xml 135.79 2020-12-22 10:40:00 Proceeding
JEDZ.docm docm 246.98 2020-12-22 10:40:00 Proceeding
INFORMACJA o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.docm docm 215.09 2021-03-17 12:29:06 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 115.96 2021-04-14 13:37:35 Public message
Modyfikacja treści SIWZ - Interreg.pdf pdf 233.14 2021-01-13 12:55:51 Public message
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 336.16 2021-01-18 11:22:37 Public message
Modyfikacja i wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 202.98 2021-01-22 13:24:28 Public message
modyfikacja 4 i wyjaśnienie.docm docm 223.64 2021-01-25 13:44:14 Public message
modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.01.2021 wersja edytowalna.docm docm 233.88 2021-01-25 13:55:52 Public message
wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.01.2021 wersja edytowalna.docm docm 220.26 2021-01-25 13:55:52 Public message
modyfikacja i wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.01.2021 wersja edytowalna.docm docm 227.92 2021-01-25 13:55:52 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docm docm 232.44 2021-02-16 13:40:17 Public message
OŚWIADCZENIE o PRZYNALEŻNOŚCI do GRUPY KAPITAŁOWEJ.docm docm 219.92 2021-02-16 13:41:46 Public message

Announcements

2021-04-14 13:37 Anna Gołko Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-03-17 12:29 Anna Gołko INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

INFORMACJA o WYBORZE [...].docm

2021-02-16 13:41 Anna Gołko Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

OŚWIADCZENIE o PRZYN [...].docm

2021-02-16 13:40 Anna Gołko INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docm

2021-01-25 13:55 Anna Gołko Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ wersja edytowalna.

modyfikacja treści S [...].docm

wyjaśnienie i modyfi [...].docm

modyfikacja i wyjaśn [...].docm

2021-01-25 13:44 Anna Gołko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ.

modyfikacja 4 i wyja [...].docm

2021-01-22 13:24 Anna Gołko Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ.

Modyfikacja i wyjaśn [...].pdf

2021-01-18 11:22 Grażyna Sacharko Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie i modyfi [...].pdf

2021-01-13 12:55 Grażyna Sacharko Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1954