Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 64/2020 Rozbudowa 2 macierzy dyskowych w ZWiK Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 11-08-2020 13:32:00
Placing offers : 02-09-2020 11:45:00
Offers opening : 02-09-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 273.5 2020-08-11 13:32:00 Proceeding
zał. nr 1 do umowy.docx docx 26.12 2020-08-11 13:32:00 Proceeding
zał. nr 3 do umowy.docx docx 20.45 2020-08-11 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - oferta warunków wykonania zamówienia.docx docx 42.69 2020-08-11 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 42 2020-08-11 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.doc doc 52 2020-08-11 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx docx 28.31 2020-08-11 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 90 2020-08-11 13:32:00 Proceeding
MODYFIKACJA SIWZ_1.docx docx 14.21 2020-08-26 12:20:00 Public message
odpowiedzi na pytania 1.docx docx 18.87 2020-08-28 14:23:51 Public message
Załącznik nr 4 - wzór umowy_PO_MODYFIKACJI.docx docx 29.15 2020-08-28 14:24:31 Public message
MODYFIKACJA SIWZ_2.docx docx 14.02 2020-08-28 14:24:31 Public message
uniewaznienie.docx docx 12.59 2020-09-03 14:12:46 Public message

Announcements

2020-09-03 14:12 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o unieważnieniu postepowania.

uniewaznienie.docx

2020-08-28 14:24 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 4 - wzó [...].docx

MODYFIKACJA SIWZ_2.d [...].docx

2020-08-28 14:23 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].docx

2020-08-26 12:20 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zmiana treści SIWZ

MODYFIKACJA SIWZ_1.d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 647