Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) pod nazwą - Dostawa wyposażenia dla potrzeb wystawy stałej

Deadlines:
Published : 30-03-2019 22:18:00
Placing offers : 25-06-2019 11:00:00
Offers opening : 25-06-2019 11:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Potwierdzenie przekazania ogłoszenia do publikacji w TED (znak POIiS_09_PN_12_2019).pdf pdf 176.33 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
SIWZ POIiS_09_PN_12_2019.pdf pdf 4754.72 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 370.14 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania gablot makiet.docx docx 362.2 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania i wykonania systemu multimedialnego.docx docx 380.67 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1c do SIWZ - poziom 0.jpg jpg 7262.21 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1d do SIWZ - poziom 1.jpg jpg 8936.76 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 361.27 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SIWZ - Ofertowe zestawienie zbiorcze - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 356.1 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz usług - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 356.18 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Wykaz osób - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 357.6 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór umowy - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 374.31 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie (gr kapitałowa) - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 346.84 2019-03-30 22:18:00 Proceeding
Ogłoszenie TED - 2019-OJS064-148644-pl.pdf pdf 122.21 2019-04-01 13:23:44 Proceeding
ID 212325 - Odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 764.84 2019-04-15 15:45:31 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 149.5 2019-05-08 15:45:42 Public message
Potwierdzenie nadania ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert.docx docx 14.35 2019-05-08 15:45:42 Public message
Sprostowanie - Dostawa wyposażenia na potrzeby wystawy stałej.pdf pdf 70.41 2019-05-08 15:45:42 Public message
ID 212325 (9) - Odpowiedzi na pytania III.pdf pdf 544.27 2019-05-30 11:58:18 Public message
ID 212325 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ - 17.05.2019.pdf pdf 1816.1 2019-05-17 15:16:25 Public message
ID 212325 - TED Sprostowanie - ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na 07.06.2019.pdf pdf 66.7 2019-05-17 15:20:50 Public message
ID 212325 - Zmiana treści SIWZ - nowy termin składania ofert 07.06.2019.pdf pdf 149.7 2019-05-17 15:20:50 Public message
ID 212325 - TED Potwierdzenie nadania ogłoszenia z 15.05 o zmianie treści SIWZ - nowy termin 07.06.2019.pdf pdf 530.1 2019-05-17 15:22:31 Public message
ID 212325 (9) - Zmiana SIWZ.pdf pdf 1215.46 2019-06-04 21:15:00 Public message
TED - Ogłoszenie o zmianie opublikowane - 04.06.2019-OJS106-258790-pl.pdf pdf 103.74 2019-06-04 21:15:00 Public message
TED - Potwierdzenie nadania ogłoszenia.docx docx 15.42 2019-06-04 21:15:00 Public message
Załącznik nr 1 (II) do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_31_05_2019.docx docx 372.62 2019-06-04 21:15:00 Public message
Załącznik nr 1a (II) do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania gablot makiet 31_05_2019.docx docx 363.87 2019-06-04 21:15:00 Public message
Załącznik nr 1b (II) do SIWZ - Szczegółowe wytyczne do zaprojektowania i wykonania systemu multimedialnego 31_05_2019.docx docx 379.85 2019-06-04 21:15:00 Public message
Załącznik nr 2 (II) - Formularz ofertowy - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 360.68 2019-06-04 21:15:00 Public message
Załącznik nr 2a (II) do SIWZ - Ofertowe zestawienie zbiorcze - Dostawa wyposażenia na potrzeby wystawy stałej_31_05_2019.docx docx 359.85 2019-06-04 21:15:00 Public message
Załącznik nr 3a (II) - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 355.93 2019-06-04 21:15:00 Public message
Załącznik nr 4 (II) - Wzór umowy - Wyposażenie wystawy stałej.docx docx 375.63 2019-06-04 21:15:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 285.53 2019-06-25 16:11:24 Public message
ID 212325 (9) - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Platforma.pdf pdf 957.09 2019-09-30 16:29:15 Public message

Announcements

2019-09-30 16:30 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert.

ID 212325 (9) - Zawi [...].pdf

2019-06-25 16:12 Sławomir Jasiński W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu przestawia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-06-04 21:17 Sławomir Jasiński Zamawiający ogłasza, że dokonał istotnej zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), m. in. co do opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny. W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o zmianie SIWZ wraz z załącznikami, które uległy zmianie. Załączniki, które nie uległy zmianie znajdują się w pierwotnej wersji ogłoszenia. Z uwagi na zakres wprowadzonych zmian Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 25.06.2019 r. do godz. 11.00.

ID 212325 (9) - Zmia [...].pdf

TED - Ogłoszenie o z [...].pdf

TED - Potwierdzenie [...].docx

Załącznik nr 1 (II) [...].docx

Załącznik nr 1a (II) [...].docx

Załącznik nr 1b (II) [...].docx

Załącznik nr 2 (II) [...].docx

Załącznik nr 2a (II) [...].docx

Załącznik nr 3a (II) [...].docx

Załącznik nr 4 (II) [...].docx

2019-05-30 11:58 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przedstawia odpowiedzi na kolejne zapytania do SIWZ, które otrzymał w niniejszym postępowaniu.

ID 212325 (9) - Odpo [...].pdf

2019-05-17 15:23 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu ogłasza o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.
W załączeniu Zamawiający przedstawia : informację o zmianie treści SIWZ, ogłoszenie (TED) o zmianie (sprostowaniu) treści ogłoszenia, potwierdzenie nadania ogłoszenia do TED.

ID 212325 - TED Spro [...].pdf

ID 212325 - Zmiana t [...].pdf

ID 212325 - TED Potw [...].pdf

2019-05-17 15:16 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przedstawia pytania do treści SIWZ, które otrzymał w niniejszym postępowaniu wraz z odpowiedziami. W najbliższym czasie Zamawiający opublikuje odpowiedzi na kolejne pytania.

ID 212325 - Odpowied [...].pdf

2019-05-08 15:46 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o zmianie SIWZ w zakresie terminu składania ofert i ich otwarcia.

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

Potwierdzenie nadani [...].docx

Sprostowanie - Dosta [...].pdf

2019-04-15 15:47 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przedstawia zapytania do treści SIWZ, które otrzymał w ramach prowadzonego postępowania, wraz z odpowiedziami.

ID 212325 - Odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2165