Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
890936 DL.4242.49.2024.JTB Zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego oraz oprogramowania dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju Dział Logistyki 2024-02-27 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
889588 DL.1.2024.AWP Bieżące utrzymanie budynków Wspólnot Mieszkaniowych Miodowa 1-3 oraz Poznańska 14-28 i terenów przyległych do nieruchomości wg załączników (Miodowa i Poznańska tereny) Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-23 09:00:00 Zapytanie o propozycję Service Go to
888872 DL.4251.3.2024.JTB Okresowa kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju Dział Logistyki 2024-02-23 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
878345 BZP.271.1.2024 Budowa przyłącza kablowego SN, kontenerowej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego nN dla budynku Łaźni przy ul. Towarowej 7 w Jastrzębiu-Zdroju. Biuro ds. zamówień publicznych 2024-02-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881124 SG.270.1.2024 Budowa hali na pojazdy i sprzęt w formule zaprojektuj i wybuduj Jastrzębski Zakład Komunalny 2024-02-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886360 G.271.3.2.2024 Prace geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych dróg publicznych. Wydział Geodezji i Kartografii 2024-02-14 10:00:00 - Service Go to
879939 DL.4221.4.2024.AS „Remont lokali mieszkalnych (pustostany)” Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
886387 DL.4251.5.2024.DI „Montaż bądź wymiana kratek wentylacyjnych usytuowanych w gzymsach budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju” Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
885735 DL.4251.6.2024.AWP Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni na terenach Wspólnot Mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
881120 DL.4231.4.2024.DI „Zagospodarowanie terenów zielonych – dotyczy dz. nr 1722/61 przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu-Zdroju” Miejski Zarząd Nieruchomości 2024-02-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
859856 S.2600.2.2023 Ochrona obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2024-01-08 09:22:47 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
791980 DL.4242.194.2023.ŻF „Zakup teleskopu Celestron NexStar 8 SE SCT 2023/2030 GO-TO z bazą 40 000 obiektów ((SKU: 11069) oraz kamery ZWO ASI 585MC (8,29 Mpix, 3840x2160px, 2,9um)”. Miejski Zarząd Nieruchomości 2023-07-11 14:39:57 Zapytanie ofertowe Supply Go to
759467 IKI.7013.9.2022.BSZ „Utworzenie strefy przystankowej – wiata rowerowa wraz ze stacją naprawczą dla rowerów w Jastrzębiu-Zdroju” Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2023-05-16 09:08:29 Zapytanie ofertowe Supply Go to
759438 "Strategia rozwoju Kultury i Turystyki Miasta Jastrzębie-Zdrój" Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 2023-05-22 12:59:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
734332 Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-03-27 13:25:08 Zapytanie ofertowe Service Go to
728651 "Modernizacja lodowiska JASTOR" w Jastrzębiu-Zdroju Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 2023-02-27 09:17:36 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
689793 Wykonanie traktów komunikacyjnych na terenie zabytkowego parku Zdrojowego im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-11-24 08:16:15 Zapytanie ofertowe Service Go to
670417 Zakup kosiarki Kubota Jastrzębski Zakład Komunalny 2022-10-31 12:42:09 - Supply Go to
585630 OŚ-II.6232.001.2022 Zasady finansowania przez Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy demontażu pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiących własność osób fizycznych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2022-03-14 14:11:38 Zapytanie ofertowe Service Go to
507090 SC.273.1.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Jastrzębski Zakład Komunalny 2021-10-19 12:53:41 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
864749 S.2600.4.2023 Ochrona obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2024-01-08 09:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
862652 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie z targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju oraz wydzierżawienie kontenerów KP-7 na odpady zmieszane oraz segregowane Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-12-15 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858197 Sprzątanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-12-15 08:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858170 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie z targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju oraz wydzierżawienie kontenerów KP-7 na odpady zmieszane oraz segregowane. Jastrzębski Zakład Komunalny 2023-12-11 12:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
784041 BZP.271.83.2023 Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt Biuro ds. zamówień publicznych 2023-07-05 09:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
775278 BZP.271.77.2023 Poprawa parametrów technicznych ul. Zdziebły w Jastrzębiu-Zdroju Biuro ds. zamówień publicznych 2023-07-31 06:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756776 BZP.271.13.2023 Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt Biuro ds. zamówień publicznych 2023-05-23 13:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
746836 BZP.271.29.2023 Dostawa urządzeń zabawowych Biuro ds. zamówień publicznych 2023-05-23 13:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
559239 2022/BZP 00002865/01 „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze Krytej Pływalni „ Laguna” przy ul. Warszawskiej 11 oraz Kąpieliska „ Zdrój” przy ul. Witczaka 6 w Jastrzębiu-Zdroju przez ratowników wodnych.” Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 2022-02-10 09:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
536248 SM.271.00004.2021 Zakup sprzętu na potrzeby stworzenia multimedialnej komórki w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne 2021-11-23 12:49:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to