Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.29.2023 Dostawa urządzeń zabawowych

Marta Sobczak
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 28-03-2023 12:03:00
Placing offers : 12-04-2023 09:00:00
Offers opening : 12-04-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
specyfikacja - dostawa urządzeń zabawowych.pdf pdf 1840.82 2023-03-28 12:03:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 86.21 2023-03-28 12:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.95 2023-03-28 12:03:00 Proceeding
Odpowiedzi na zestaw pytań nr 1.pdf pdf 753.84 2023-03-30 08:44:19 Public message
Odpowiedzi na zestaw pytań nr 2.pdf pdf 1206 2023-03-31 11:18:54 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.82 2023-03-31 11:18:54 Public message
zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 762.09 2023-04-06 09:33:06 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 38.03 2023-04-06 09:33:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 696.14 2023-04-12 11:26:58 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 729.27 2023-05-04 10:28:35 Public message
Ogłszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 54.97 2023-05-11 11:36:52 Public message
Informacja o środkach.pdf pdf 745.38 2023-04-12 09:00:00 Public message

Announcements

2023-05-11 11:36 Marta Sobczak W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłszenie o wyniku p [...].pdf

2023-05-04 10:28 Marta Sobczak W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-04-12 11:26 Marta Sobczak W załączeniu informacja o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-12 09:00 Buyer message W załączeniu informacja o środkach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o środkac [...].pdf

2023-04-06 09:33 Marta Sobczak W załączeniu pismo informujące o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

zmiana terminu skład [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-31 11:18 Marta Sobczak W załączeniu odpowiedzi na zestaw pytań nr 2 wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedzi na zestaw [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-30 08:44 Marta Sobczak W załączeniu odpowiedzi na zestaw pytań nr 1

Odpowiedzi na zestaw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 928