Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910199 SPZOZ.ZP.2.24.242.8.2024 Remont wewnętrznych poziomów instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej w tunelu technicznym budynku szpitala Katarzyna Skubiś 2024-06-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
932443 SPZOZ.ZP.2.24.242.14.2024 Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych i medycznych Magdalena Pałyga 2024-06-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
933664 SPZOZ.ZP.2.24.241.13.2024 Prace budowlane i instalacyjne związane z wymianą sterylizatorów parowych w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni Katarzyna Skubiś 2024-06-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927921 SPZOZ.ZP.2.24.242.12.2024 Usługi w zakresie przygotowania, dostaw i dystrybucji posiłków dla pacjentów Katarzyna Skubiś 2024-05-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
927450 SPZOZ.ZP.2.24.242.13.2024 Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania termicznego niebezpiecznych odpadów medycznych Magdalena Pałyga 2024-05-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
932255 SPZOZ.ZP.2.24.242.15.2024 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych Magdalena Pałyga 2024-05-29 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
925629 SPZOZ.ZP.2.24.242.11.2024 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych Magdalena Pałyga 2024-05-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
925599 SPZOZ.ZP.2.24.241.10.2024 Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych oraz endoprotez stawu kolanowego Magdalena Pałyga 2024-05-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
901764 SPZOZ.ZP.2.24.241.7.2024 Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, płynów do żywienia pozajelitowego, materiałów opatrunkowych i medycznych, staplerów, nici, szwów i siatek chirurgicznych Magdalena Pałyga 2024-05-16 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
900682 SPZOZ.ZP.2.24.242.6.2024 Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem Katarzyna Skubiś 2024-04-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
912254 SPZOZ.ZP.2.24.242.9.2024 Usługi w zakresie przygotowania, dostaw i dystrybucji posiłków dla pacjentów SPZOZ w Wieluniu Magdalena Pałyga 2024-04-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
885937 SPZOZ.ZP.2.24.242.4.2024 Sukcesywne dostawy oleju napędowego Katarzyna Skubiś 2024-03-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
889938 SPZOZ.ZP.2.24.242.5.2024 Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów i personelu medycznego Katarzyna Skubiś 2024-03-01 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
520813 SPZOZ-ZP/2/24/242/11A/2021 Usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz transportu wewnętrznego w SPZOZ w Wieluniu Katarzyna Skubiś 2021-11-16 09:25:50 Przetarg nieograniczony Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
892358 SWZ NR 46/2024/Wieluń USŁUGA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU Paulina Dubiel 2024-03-19 13:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
863305 SPZOZ.ZP.2.24.241.18.2023 Sukcesywne dostawy leków, substancji recepturowych i opłatków skrobiowych Magdalena Pałyga 2023-12-18 11:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855070 SPZOZ.ZP.2.24.242.20.2023 Sukcesywne dostawy energii elektrycznej dla SPZOZ w Wieluniu Katarzyna Skubiś 2023-12-29 12:59:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
834045 papier ksero A4 Magdalena Pałyga 2023-11-07 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
559194 SPZOZ-ZP/2/24/241/32/2021 Usługa promocji projektu Magdalena Pałyga 2022-01-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
432655 SWZ NR 29/2021/Wieluń Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Paulina Dubiel 2021-03-18 12:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
412583 281/2020/N/Wieluń Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Paulina Dubiel 2021-06-01 12:29:00 Przetarg nieograniczony Service Go to