Proceeding: SPZOZ.ZP.2.24.242.15.2024 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych

Deadlines:
Published : 27-05-2024 09:20:00
Placing offers: 29-05-2024 10:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 08dc7e1b-f536-8cc0-4d4d-cf00014f131f.pdf pdf 51.53 2024-05-27 09:26:27 Proceeding
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 230.8 2024-05-27 09:26:27 Proceeding
Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Oświadczenia wykonawcy art. 125.docx docx 27.01 2024-05-27 09:26:27 Proceeding
Zaproszenie do negocjacji w trybie wolnej ręki.pdf pdf 180.42 2024-05-27 09:26:27 Proceeding
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 11.69 2024-05-27 09:53:52 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 86