Proceeding: SPZOZ.ZP.2.24.242.20.2023 Sukcesywne dostawy energii elektrycznej dla SPZOZ w Wieluniu

Deadlines:
Published : 29-11-2023 11:36:00
Placing offers: 04-12-2023 14:00:00
Procedure: UE - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - OPZ wraz z wykazem PPE.pdf pdf 184.87 2023-11-29 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Zaproszenia -Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 281.89 2023-11-29 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Zaproszenia- espd-request.xml xml 135.91 2023-11-29 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 51.5 2023-11-29 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Zaproszenia- Aktualność danych.docx docx 27.4 2023-11-29 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Zaproszenia- Oświadczenie wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833.2014.doc.docx docx 26.26 2023-11-29 11:36:00 Proceeding
Zaproszenie do negocjacji w trybie wolnej ręki.pdf pdf 208.05 2023-11-29 11:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2023-OJS251-794776-pl.pdf pdf 255.51 2024-01-05 14:56:39 Public message

Announcements

2024-01-05 14:56 Katarzyna Skubiś W załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

The number of page views: 223