Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ.ZP.2.24.242.12.2024 Usługi w zakresie przygotowania, dostaw i dystrybucji posiłków dla pacjentów

Deadlines:
Published : 21-05-2024 11:59:00
Placing offers : 29-05-2024 12:00:00
Offers opening : 29-05-2024 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2024BZP 00332587 21.05.24.pdf pdf 157.29 2024-05-21 11:59:00 Proceeding
SWZ_catering 12.2024.pdf pdf 514.15 2024-05-21 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 74 2024-05-21 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo -cenowy.xlsx xlsx 11.6 2024-05-21 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).pdf pdf 283.77 2024-05-21 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 369.16 2024-05-21 11:59:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 4-6 i 8-11.zip zip 166.29 2024-05-21 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ- Formularz kontroli.docx docx 21.02 2024-05-21 11:59:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 261.83 2024-05-23 15:18:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 189.81 2024-05-29 13:08:50 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 161.42 2024-06-06 15:47:13 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 180.81 2024-05-29 12:00:00 Public message

Announcements

2024-06-06 15:47 Katarzyna Skubiś Spełniając wymóg art. 253 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-05-29 13:08 Katarzyna Skubiś Zamawiający udostępnia w załączeniu Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-29 12:00 Buyer message W załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-05-23 15:18 Katarzyna Skubiś Zamawiający udostępnia w załączeniu Wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 285