Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ.ZP.2.24.242.14.2024 Sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych i medycznych

Deadlines:
Published : 28-05-2024 08:34:00
Placing offers : 07-06-2024 12:00:00
Offers opening : 07-06-2024 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08dc7e40-2111-b4b4-ab8b-8f00014bfe11.pdf pdf 195.52 2024-05-28 08:34:00 Proceeding
SWZ 14.24.pdf pdf 464.11 2024-05-28 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularze asortymentowo-cenowe.xls xls 164 2024-05-28 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 95 2024-05-28 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy art. 125.docx docx 27.38 2024-05-28 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 233.11 2024-05-28 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie art. 117 ust.4.docx docx 52.11 2024-05-28 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 33 2024-05-28 08:34:00 Proceeding
Sprostowanie treści SWZ.pdf pdf 198.63 2024-05-29 14:08:59 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 223.64 2024-06-05 10:09:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 174.44 2024-06-07 12:37:16 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania (pak. 1,3,4,6).pdf pdf 142.31 2024-06-07 14:58:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.24.pdf pdf 146.65 2024-06-17 13:55:11 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 162 2024-06-07 12:00:00 Public message

Announcements

2024-06-17 13:55 Magdalena Pałyga W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-06-07 14:58 Magdalena Pałyga W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia, na którą nie złożono żadnej oferty

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-06-07 12:37 Magdalena Pałyga W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-06-07 12:00 Buyer message Spełniając wymóg art. 222 ust. 4 Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie 382 866,57 zł, w tym na poszczególne części zamówienia następujące kwoty:
Pakiet 1 - 972,00 zł
Pakiet 2 - 37 864,80 zł
Pakiet 3 - 9 784,80 zł
Pakiet 4 - 172 838,97 zł
Pakiet 5 - 151 210,80 zł
Pakiet 6 - 2 770,20 zł
Pakiet 7 - 7 425,00 zł

Informacja o kwocie [...].pdf

2024-06-05 10:09 Magdalena Pałyga W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2024-05-29 14:08 Magdalena Pałyga W załączeniu sprostowanie treści SWZ - rozdział IV pkt 14

Sprostowanie treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 391