Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 46/2024/Wieluń USŁUGA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU

Deadlines:
Published : 22-02-2024 16:10:00
Placing offers : 11-03-2024 12:00:00
Offers opening : 11-03-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 294.88 2024-02-22 16:10:00 Proceeding
F639 Załączniki do SWZ wersja edytowalna tryb podst..DOC DOC 96.5 2024-02-22 16:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zmaówieniu.pdf pdf 92.85 2024-02-22 16:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 37.04 2024-03-04 09:14:37 Public message
Zmiany do SWZ.pdf pdf 113.54 2024-03-04 09:14:37 Public message
Zmiany do SWZ.pdf pdf 106.31 2024-02-26 15:32:58 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 109.55 2024-03-11 12:49:04 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 115.26 2024-03-14 13:26:42 Public message

Announcements

2024-03-14 13:26 Paulina Dubiel Ogłoszenie o wynikach.

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2024-03-11 12:49 Paulina Dubiel Informacja z otwarcia ofert.

F489 Informacja o ot [...].pdf

2024-03-11 12:00 Buyer message 300 000 zł
2024-03-04 09:14 Paulina Dubiel Zmiana terminu składania ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany do SWZ.pdf

2024-02-26 15:32 Paulina Dubiel Odpowiedzi na pytania.

Zmiany do SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 477