Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ-ZP/2/24/242/11A/2021 Usługi w zakresie sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz transportu wewnętrznego w SPZOZ w Wieluniu

Deadlines:
Published : 13-10-2021 09:52:00
Placing offers : 16-11-2021 09:25:50
Offers opening : 16-11-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 559.81 2021-10-13 09:52:00 Proceeding
Załączniki nr 2-10 do SWZ.zip zip 451.42 2021-10-13 09:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - SOPZ.zip zip 953.8 2021-10-13 09:52:00 Proceeding
Klauzula informacyjna dla Wykonawców.pdf pdf 179.31 2021-10-13 09:52:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS199-519332-pl.pdf pdf 102 2021-10-13 09:52:22 Proceeding
2021_10_25_odwołanie SPZOZ Wieluń.pdf pdf 683.65 2021-10-27 09:29:32 Public message
Wezwanie do przystąpienia.pdf pdf 162.58 2021-10-27 09:29:32 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 393.96 2021-11-04 10:29:49 Public message
Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania.pdf pdf 565.02 2021-11-17 13:19:03 Public message

Announcements

2021-11-17 13:19 Katarzyna Skubiś Spełniając wymóg art. 262 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia informację o wszczęciu kolejnego postępowania, obejmującego ten sam przedmiot zamówienia.

Zawiadomienie o wszc [...].pdf

2021-11-16 12:00 Buyer message Spełniając wymóg art. 222 ust. 4 Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 160 000,00 zł.
2021-11-16 09:25 Katarzyna Skubiś Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione w dniu 4 listopada 2021 r. na podstawie art. 256 w związku z art. 137 ust. 7.
2021-11-04 10:29 Katarzyna Skubiś Spełniając wymóg art. 260 ust.2 Zamawiający udostępnia Informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-10-27 09:29 Magdalena Pałyga Do wszystkich uczestników postępowania - Zamawiający w załączeniu przekazuje kopię Odwołania do KIO oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2021_10_25_odwołanie [...].pdf

Wezwanie do przystąp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 953