Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZOZ.ZP.2.24.242.11.2024 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych

Deadlines:
Published : 14-05-2024 12:27:00
Placing offers : 22-05-2024 11:00:00
Offers opening : 22-05-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08dc7331-bce1-f0d8-b7f5-d300014327ee.pdf pdf 136.31 2024-05-14 12:27:00 Proceeding
SWZ 11.2024.pdf pdf 443.64 2024-05-14 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 11.33 2024-05-14 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 78.5 2024-05-14 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 232.17 2024-05-14 12:27:00 Proceeding
Załączniki 4-8 do SWZ.zip zip 154.3 2024-05-14 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy - po zmianie 15.05.2024.pdf pdf 230.96 2024-05-15 10:41:08 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 199.4 2024-05-22 11:35:05 Public message

Announcements

2024-05-22 11:35 Magdalena Pałyga W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-05-22 11:00 Buyer message Zamawiający zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 193 000,00 zł
2024-05-15 10:41 Magdalena Pałyga W trybie art. 286 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że dokonał zmiany Załącznika nr 3 do SWZ - Wzór umowy (§ 2. Przedmiot umowy, ust. 4 i 5).

Załącznik nr 3 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 216