Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
942637 Sukcesywna dostawa kruszywa budowlanego 10-31,5 mm Dawid Winkler 2024-06-25 12:00:00 - Supply Go to
942625 Sukcesywna dostawa piasku kwarcowego budowlano-nasypowego Dawid Winkler 2024-06-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
945474 Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej Dawid Winkler 2024-07-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
945475 Sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników rurowych i rurowo-kołnierzowych do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Dawid Winkler 2024-07-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927830 Dostawa hydrantów nadziemnych DN 80 Rd 1250 PN 16 oraz hydrantów podziemnych DN 80 Rd 1250 PN 16 Dawid Winkler 2024-05-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
918047 Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z fabrycznie nową przyczepą do jej transportu Janusz Domżał 2024-05-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
912237 Sukcesywna dostawa kwasu solnego dla przemysłu spożywczego 9%; 33% oraz chlorynu sodu 7,5%; 25% Janusz Domżał 2024-04-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
908211 Dostawa rur dwuwarstwowych PE/PE PE-HD 100 SDR 11 PN 16 oraz rur ciśnieniowych PVC-U z uszczelką PN 10 Dawid Winkler 2024-04-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
878824 Dostawa rur dwuwarstwowych PE/PE PE-HD 100 SDR 11 PN 16 Dawid Winkler 2024-01-30 12:00:00 - Supply Go to
873987 Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej Dawid Winkler 2024-01-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
873441 Sukcesywna dostawa podłoży (pożywek) mikrobiologicznych i materiałów pomocniczych (tacki, butelki) do systemu szybkich testów Colilert-18 i Enterolert-DW Dawid Winkler 2024-01-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
873804 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych, testów saszetkowych i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów wody i ścieków produkcji HACH Dawid Winkler 2024-01-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
873837 Sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników rurowych i rurowo-kołnierzowych do rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC, AC z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem Dawid Winkler 2024-01-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
873467 Sukcesywna dostawa skrzynek ulicznych PEHD lub PA+ do zasuw i hydrantów podziemnych. Dawid Winkler 2024-01-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
928798 ZP/8/2024 Remont elewacji budynku odżeleziacza na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Grojeckiej w Zaborzu Dariusz Cieciak 2024-06-10 12:31:01 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
867594 ZP/25/2023 Dostawa i wdrożenie systemu informacji geograficznej (GIS) Dariusz Cieciak 2024-01-03 12:00:34 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
700795 Ochrona fizyczna mienia na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2022-12-12 11:05:58 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
692777 Ochrona fizyczna mienia na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2022-12-02 10:37:03 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
130867 Renowacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu metodą rękawa naprawczego Dariusz Cieciak 2018-05-07 12:00:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939623 ZP/11/2024 Remont elewacji budynku odżeleziacza na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Grojeckiej w Zaborzu Dariusz Cieciak 2024-06-20 10:18:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to
930294 ZP/9/2024 Wykonanie posadzki żywicznej oraz malowanie pomieszczeń magazynowych na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2024-06-07 13:42:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
930742 ZP/10/2024 Dostawa i montaż pomp zatapialnych w przepompowniach ścieków przy ul. Krakowskiej w Babicach oraz ul. Wiejskiej i ul. Stara Droga w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2024-05-29 10:39:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
920942 ZP/7/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej przebiegającej pod kanałem Dwory w rejonie ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2024-05-15 11:05:00 Przetarg regulaminowy - FP Service Go to
916536 ZP/6/2024 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2024-04-26 14:34:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
916253 ZP/5/2024 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2024-04-26 14:34:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
911573 ZP/4/2024 Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia terenu przepompowni ścieków przy ulicach Fabrycznej, Gospodarczej i Foksa w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2024-04-19 12:57:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
897273 ZP/3/2024 Wykonanie prac serwisowych sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Harmężach Dariusz Cieciak 2024-03-14 14:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
896334 ZP/2/2024 Renowacja kolektora kanalizacji sanitarnej metodą rękawa przy ulicy Mieszka I w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2024-03-14 14:47:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
892649 ZP/1/2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krótkiej i Wałowej w Oświęcimiu Dariusz Cieciak 2024-03-14 14:45:00 Przetarg regulaminowy - FP Construction work Go to