Register as a supplier

Division into groups is a form of services classification in accordance with Buyer`s needs. Belonging to a certain group will give your company the posibility to get automatic email notifications about ongoing proceedings related to your company"s profile.

1

Select the Suppliers Group that is of interest to your company and if you are logged in, click the Register as a supplier button

2

If you are not logged in to the platform but you have an account on the platform, enter the email address and click the Register as a supplier button

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail address and click on the Register as a supplier button

List of Supplier Groups of the company Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Choose Name Description
Armatura kanalizacyjna studzienki, włazy, kraty, skrzynki
Armatura naprawcza wodociągowa -
Armatura żeliwna wodociągowa -
Chemia BHP -
Części samochodowe -
Gazy techniczne -
Hydraulika -
Inspekcja kanalizacji -
IT - komputery -
Kontrola obiektów budowlanych Kontrola obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania.