Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/8/2024 Remont elewacji budynku odżeleziacza na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Grojeckiej w Zaborzu

Deadlines:
Published : 17-05-2024 09:34:00
Placing offers : 07-06-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Remont elewacji budynku odżeleziacza na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Grojeckiej w Zaborzu".

Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) wraz z całością materiałów przetargowych udostępniono do pobrania w załącznikach poniżej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 SWZ.pdf pdf 235.66 2024-05-17 09:34:00 Proceeding
02 Zał. A - OPZ.pdf pdf 67.11 2024-05-17 09:34:00 Proceeding
03 Zał. B - Zdjęcia stanu istniejącego.zip zip 648.65 2024-05-17 09:34:00 Proceeding
04 Zał. C - Wizualizacja elewacji.png png 712.02 2024-05-17 09:34:00 Proceeding
05 Zał. 1 do 5 - Formularze i oświadczenia.doc doc 90 2024-05-17 09:34:00 Proceeding
06 Zał. 6 - Wzór umowy.doc doc 94.5 2024-05-17 09:34:00 Proceeding
07 Informacje po otwarciu ofert.pdf pdf 46.99 2024-06-07 12:51:52 Public message

Announcements

2024-06-10 12:31 Dariusz Cieciak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/8/2024 pn. "Remont elewacji budynku odżeleziacza na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Grojeckiej w Zaborzu" zostało unieważnione z uwagi, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2024-06-07 12:51 Dariusz Cieciak Zamawiający publikuje informacje po otwarciu ofert.

07 Informacje po otw [...].pdf

2024-05-24 14:30 Dariusz Cieciak Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 07.06.2024r. do godz. 10:00.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (0)
(0)

The number of page views: 521