Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ochrona fizyczna mienia na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

Deadlines:
Published : 06-12-2022 14:26:00
Placing offers : 12-12-2022 11:05:58
Offers opening : -
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Ochrona fizyczna mienia na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu".

1. Specyfikację warunków zamówienia (dalej: SWZ) wraz z całością materiałów przetargowych udostępniono do pobrania w załącznikach poniżej.

2. Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2022 r. do godz. 10:00.

3. Składający ofertę oświadcza, że:

a) akceptuje bez zastrzeżeń treść SWZ,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym określone przez Zamawiającego w SWZ,

c) nie podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane w SWZ.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 221.92 2022-12-06 14:31:09 Proceeding
Zał. 1 do 4 - Formularze i oświadczenia.doc doc 74.5 2022-12-06 14:31:09 Proceeding
Zał. 5 - Wzór umowy.doc doc 77.5 2022-12-06 14:31:09 Proceeding

Announcements

2022-12-12 11:05 Dariusz Cieciak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność dokonania kluczowych zmian w specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia oraz zaprasza do składania ofert w nowym postępowaniu na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/703915

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (0)
(0)

The number of page views: 355