Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/7/2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej przebiegającej pod kanałem Dwory w rejonie ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu

Deadlines:
Published : 26-04-2024 08:04:00
Placing offers : 10-05-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci wodociągowej przebiegającej pod kanałem Dwory w rejonie ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu".

Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) wraz z całością materiałów przetargowych udostępniono do pobrania w załącznikach poniżej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 SWZ.pdf pdf 231.34 2024-04-26 08:04:00 Proceeding
02 Zał. A - OPZ.pdf pdf 136.52 2024-04-26 08:04:00 Proceeding
03 Zał. B - Załącznik mapowy.zip zip 1113.2 2024-04-26 08:04:00 Proceeding
04 Zał. 1 do 4 - Formularze i oświadczenia.doc doc 79 2024-04-26 08:04:00 Proceeding
05 Zał. 5 - Wzór umowy.doc doc 114.5 2024-04-26 08:04:00 Proceeding
06 Informacje po otwarciu ofert.pdf pdf 46.91 2024-05-10 10:36:54 Public message
07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 46.1 2024-05-15 10:34:44 Public message

Announcements

2024-05-15 10:34 Dariusz Cieciak Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

07 Informacja o wybo [...].pdf

2024-05-10 10:36 Dariusz Cieciak Zamawiający publikuje informacje po otwarciu ofert.

06 Informacje po otw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (0)
(0)

The number of page views: 463