Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
716669 03/P/2023 Delivery of 8 kg of Tellurium (Te) enriched isotope Te-130 in the form of tellurium dioxide Te-130 (TeO2) to the National Center for Nuclear Research POLATOM. POLATOM 2023-02-03 12:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
718627 05/W/2023 Zakup reduktorów pary czystej POLATOM 2023-02-03 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
719441 EZP.270.86.2022 Modernizacja wentylatorów (oznaczenie 2W i 3W) na chłodni wtórnego obiegu chłodzenia reaktora MARIA NCBJ 2023-02-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
721195 EZP.270.4.2023 Dostawa urządzenia do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem UV i radiometrycznym do preparatywnego oczyszczania radiofarmaceutyków NCBJ 2023-02-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
723205 06/W/2023 Zakup wzierników ze szkła ołowiowego przeznaczonych do pojemników Zamawiającego POLATOM 2023-02-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
721206 05/P/2023 „Dostawa gazów wraz z transportem i dzierżawą butli do NCBJ OR POLATOM w ciągu 3 lat” POLATOM 2023-02-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718811 04/W/2023 Zakup automatu szorująco-zbierającego dla NCBJ OR POLATOM POLATOM 2023-02-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
717493 03/W/2023 Dostawa osłon wolframowych na strzykawki POLATOM 2023-01-27 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
710990 EZP.270.81.2022 Dostawa magnetronów z akcesoriami NCBJ 2023-01-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
709601 EZP.270.80.2022 Dostawa modulatora magnetronu z akcesoriami NCBJ 2023-01-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
716159 EZP.270.2.2023 Organizacja kongresu 20th International Congress on Neutron Capture Therapy (ICNCT 20) NCBJ 2023-01-25 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
715798 02/W/2023 Dostawa pompy próżniowej chemoodpornej do NCBJ OR - POLATOM POLATOM 2023-01-24 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
714756 01/W/2023 Sukcesywne dostawy przez okres 1 roku suchego lodu (dwutlenek węgla w stanie stałym) na potrzeby OR POLATOM POLATOM 2023-01-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
711094 EZP.270.90.2022 Modernizacja części pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku nr 23 zlokalizowanym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku NCBJ 2023-01-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
713480 EZP.270.87.2022 Dostawa detektorów do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku NCBJ 2023-01-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
711077 EZP.270.89.2022 Dostawa artykułów biurowych do siedziby NCBJ NCBJ 2023-01-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
703425 EZP.270.71.2022 Dostawa układu wytwarzania ultra-czystej wody na użytek projektu budowy Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach „PolFEL” NCBJ 2023-01-03 12:04:14 Przetarg nieograniczony Supply Go to
688879 EZP.270.63.2022 Zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa układu próżniowego linii VUV dla Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach- PolFEL NCBJ 2022-12-29 10:39:10 Przetarg nieograniczony Supply Go to
452487 IZP.270.18.2021 Dostawa 2 sztuk analizatora wielokanałowego NCBJ 2021-04-29 12:14:29 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to