Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
526118 IZP.273.403.2.2021 Dostawa przewodów elektrycznych oraz elementów wyposażenia szaf elektroniki na potrzeby uruchomienia systemów akceleratora w docelowej lokalizacji. NCBJ 2021-10-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
515827 IZP.270.42.2021 Dostawę tranzystorowych wzmacniaczy mocy mikrofalowej dla Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach – PolFEL do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku NCBJ 2021-10-29 13:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
514810 IZP.270.48.2021 Dostawa i instalacja kriogenicznego systemu dystrybucji helu ciekłego dla Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach – PolFEL NCBJ 2021-11-03 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
526252 IZP.270.64.2021 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. NCBJ 2021-11-19 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
521951 48/W/2021 Wymiana chodnika do OR POLATOM biegnącego po zachodniej stronie budynku BISTYP wykonywanego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku POLATOM 2021-10-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
522210 50/W/2021 Zakup blachy stalowej ocynkowanej do produkcji hoboków o wymiarach: 220 x 220 x 1,5 faza 30mm - 2 000 szt. do OR Polatom POLATOM 2021-10-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
520889 25/P/2021 Dostawa ciekłego argonu wraz z wybudowaniem i dzierżawą niezbędnej infrastruktury POLATOM 2021-10-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
521230 01/ZTS/2021 Dostawa używanego autobusu do NCBJ ZTS POLATOM 2021-10-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
522349 52/W/2021 Dostawa obudowy do źródeł zamkniętych- Kapsuła i korek YAT 2000 szt oraz Kapsuła i korek HCT 500 szt POLATOM 2021-10-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
521268 IZP.273.415.2021 Zaprojektowanie i wykonanie pakietu promocyjnego dla projektu GoHTR oraz przeprowadzenie kampanii w social mediach. NCBJ 2021-10-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
510282 22/P/2021 Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych i przełączników sieciowych POLATOM 2021-10-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
517877 IZP.273.444.2021 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych za rok obrotowy 2021 i 2022 zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz krajowymi standardami badania przyjętymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. NCBJ 2021-10-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
518827 47/W/2021 Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć języka angielskiego dla pracowników NCBJ OR POLATOM POLATOM 2021-10-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
515285 IZP.273.403.2021 Dostawa przewodów elektrycznych oraz elementów wyposażenia szaf elektroniki na potrzeby uruchomienia systemów akceleratora w docelowej lokalizacji. NCBJ 2021-10-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
452487 IZP.270.18.2021 Dostawa 2 sztuk analizatora wielokanałowego NCBJ 2021-04-29 12:14:29 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to