Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
487343 IZP.270.38.2021 Dostawa urządzeń mikrofalowych (magnetron, elektromagnes i falowód przejścia) do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowy NCBJ 2021-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
486416 IZP.270.39.2021 Projekt koncepcyjny instalacji badawczo-demonstracyjnej obiegu wtórnego o charakterze przemysłowym współpracującej z obiegiem reaktora HTGR oraz określenie możliwych sposobów wykorzystania energii cieplnej HTGR w układzie odbiorczym. NCBJ 2021-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
486789 IZP.270.35.2021 Dostawa urządzeń mikrofalowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku w okresie 3 lat od zawarcia umowy NCBJ 2021-08-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
486623 IZP.270.40.2021 Opracowanie podziału instalacji współpracującej z obiegiem reaktora HTGR oraz sposobu ich separacji, a także określenie narzędzi do obliczeń statycznych i dynamicznych modelu. NCBJ 2021-08-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
489034 17/P/2021 Dostawa mebli laboratoryjnych do pomieszczeń 129D i 105D w NCBJ OR - POLATOM POLATOM 2021-08-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
485022 IZP.270.31.2021 Remont hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku NCBJ 2021-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
489103 29/W/2021 Zakup wyrobów ze stali kwasoodpornej dla NCBJ OR Polatom POLATOM 2021-08-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
486130 IZP.270.44.2021 Budowa serwerowni Centrum Informatyczne Świerk II zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku NCBJ 2021-08-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
485714 IZP.270.25.2021 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT realizowana w ramach projektu GOSPOSTRATEG KLASTER NCBJ 2021-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
486749 16/P/2021 ,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami - 2 części" POLATOM 2021-07-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
487083 18/P/2021 Dostawa tworzywa i elementów osłony plastikowej pojemników P-15K, P-25KN i P-32KN na matrycach dostarczanych przez Zamawiającego”. POLATOM 2021-07-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
486554 15/P/2021 „Dostawa urządzeń laboratoryjnych” POLATOM 2021-07-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
484005 IZP.273.338.2021 Dostawa drukarki 3D w technologii DLP NCBJ 2021-07-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
479064 IZP.270.28.2021 Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku NCBJ 2021-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
479648 14/P/2021 Kompleksowa dostawa oraz usługa przesyłowa gazu ziemnego na potrzeby NCBJ OR POLATOM POLATOM 2021-07-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
477802 IZP.270.12.2021 IZP.270.12.2021 REGULAMIN KONKURSU OGRANICZONEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE NA: „STWORZENIE, WDROŻENIE I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MARKETINGOWA PROJEKTU GOSPOSTRATEG KLASTER” NCBJ 2021-07-14 11:00:00 Konkurs PZP - wnioski Service Go to
472566 IZP.270.12.2021 REGULAMIN KONKURSU OGRANICZONEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE NA: „STWORZENIE, WDROŻENIE I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MARKETINGOWA PROJEKTU GOSPOSTRATEG KLASTER” NCBJ 2021-07-14 11:00:00 Konkurs - ogłoszenie Service Go to
475761 28/W/2021 Zakup pneumatycznej kapslownicy z 3 wymiennymi głowicami do OR Polatom - 1 szt. POLATOM 2021-07-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
475213 27/W/2021 Zakup pojemników osłonnych typu "sarkofag" do OR Polatom - 2 szt. POLATOM 2021-06-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
452487 IZP.270.18.2021 Dostawa 2 sztuk analizatora wielokanałowego NCBJ 2021-04-29 12:14:29 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to