Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.115.2023 Dostawa oraz szkolenie w zakresie użytkowania i programowania sterowników PLC opartych o protokół EtherCAT w podziale na dwie części

Małgorzata Radomska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 13-12-2023 14:37:00
Placing offers : 21-12-2023 09:00:00
Offers opening : 21-12-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.55 2023-12-13 14:37:00 Proceeding
TOM I_SWZ_EZP.270.115.2023.pdf pdf 2260.13 2023-12-13 14:37:00 Proceeding
TOM I_SWZ_EZP.270.115.2023edyt.DOCX DOCX 256.71 2023-12-13 14:37:00 Proceeding
TOM II PPU_cz.2.pdf pdf 1002.22 2023-12-13 14:37:00 Proceeding
TOM II PPU_cz. 1.pdf pdf 999.39 2023-12-13 14:37:00 Proceeding
TOM III dla cz. 1.pdf pdf 535.51 2023-12-13 14:37:00 Proceeding
TOM III dla cz. 2.pdf pdf 578.82 2023-12-13 14:37:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 486.74 2023-12-21 11:39:30 Public message
115_Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 566.91 2023-12-22 11:45:46 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej.pdf pdf 465.31 2023-12-21 09:00:00 Public message

Announcements

2023-12-22 11:45 Małgorzata Radomska Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty


Małgorzata Radomska
Dział Zamówień Publicznych
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
tel. kom. 735 394 910
tel. 22 273 13 20

115_Zawiadomienie o [...].pdf

2023-12-21 11:39 Małgorzata Radomska Zamawiający, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udostępnia w załączeniu informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-21 09:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę 212 901,96 zł w tym:
na część zamówienia nr I Elementy systemu sterowania i kontroli akceleratora POLFel – 143 380,59 zł
na część zamówienia nr II Elementy systemu sterowania i kontroli akceleratora budowanego w ramach
projektu „Hyper-Kamiokande”- 69 521,37 zł

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 241