Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.80.2023 Dostawa elektromagnesów

Małgorzata Radomska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 19-10-2023 20:04:00
Placing offers : 02-11-2023 10:00:00
Offers opening : 02-11-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BRIEF INFORMATION FOR FOREIGN CONTRACTOR_eng.pdf pdf 465.96 2023-10-19 20:04:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.93 2023-10-19 20:04:00 Proceeding
Templates Forms_eng.docx docx 133.47 2023-10-19 20:04:00 Proceeding
Templates Forms_eng.pdf pdf 1092.54 2023-10-19 20:04:00 Proceeding
TOM I_IV_EZP.270.80.2023.docx docx 200.62 2023-10-19 20:04:00 Proceeding
TOM I_IV_EZP.270.80.2023.pdf pdf 1462.24 2023-10-19 20:04:00 Proceeding
TOM II_EZP.270.80.2023.pdf pdf 857.22 2023-10-19 20:04:00 Proceeding
TOM_III_EZP.270.80.2023.pdf pdf 930.14 2023-10-19 20:04:00 Proceeding
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 497.21 2023-11-08 12:39:00 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 497.21 2023-11-20 09:42:36 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 436.11 2023-11-02 10:00:00 Public message

Announcements

2023-11-20 09:42 Małgorzata Radomska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający informuje
o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1 Ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-11-08 12:39 Małgorzata Radomska Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania (w załączeniu).

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-11-02 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), że na sfinansowanie zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę gross 750 000,00 PLN.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 258