Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.63.2022 Zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa układu próżniowego linii VUV dla Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach- PolFEL

Małgorzata Radomska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 11-11-2022 09:28:00
Placing offers : 29-12-2022 10:39:10
Offers opening : 05-01-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS218-625500-pl.pdf pdf 128.17 2022-11-11 09:28:00 Proceeding
IDW_EZP.270.63.2022_.pdf pdf 2181.67 2022-11-11 09:28:00 Proceeding
IDW_EZP.270.63.2022_.doc doc 506 2022-11-11 09:28:00 Proceeding
TOM II_PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 1252.06 2022-11-11 09:28:00 Proceeding
TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1803.71 2022-11-11 09:28:00 Proceeding
espd-request.zip zip 75.41 2022-11-11 09:28:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ EZP.270.63.2022.ZP_podpis.pdf pdf 600.11 2022-12-01 13:19:17 Public message
ogloszenie zmian.pdf pdf 67.56 2022-12-09 11:18:40 Public message
IDW_EZP.270.63.2022_zm_05_12_2022.pdf pdf 2204.62 2022-12-09 11:18:40 Public message
IDW_EZP.270.63.2022_zm_05_12_2022.doc doc 505.5 2022-12-09 11:18:40 Public message
EZP.270.63.2022_Wyjaśnienia_i_zmiana_treści_SWZ_podpis.pdf pdf 572.26 2022-12-09 11:18:40 Public message
TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_zm_05_12_2022.pdf pdf 1719.09 2022-12-09 11:18:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 68.33 2022-12-16 10:31:33 Public message
IDW_EZP.270.63.2022_zm_12_12_2022_podpis.pdf pdf 2182.66 2022-12-16 10:31:33 Public message
EZP.270.63.2022_zmiana_treści_SWZ_podpis.pdf pdf 644.68 2022-12-16 10:31:33 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 67.49 2022-12-27 12:33:57 Public message
EZP.270.63.2022_zmiana_treści_SWZ.pdf pdf 707.16 2022-12-27 12:33:57 Public message
IDW_EZP.270.63.2022_zm_22_12_2022.pdf pdf 2314.82 2022-12-27 12:33:57 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu_PL_EZP.270.63.2022_podpis.pdf pdf 561.53 2022-12-29 10:31:49 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu_PL_EZP.270.63.2022_podpis.pdf pdf 561.53 2022-12-29 10:38:15 Public message

Announcements

2022-12-29 10:39 Małgorzata Radomska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania - na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy Pzp.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-29 10:31 Małgorzata Radomska Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania - na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy Pzp (w załączeniu).

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-27 12:33 Małgorzata Radomska Na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w załączeniu.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

EZP.270.63.2022_zmia [...].pdf

IDW_EZP.270.63.2022_ [...].pdf

2022-12-22 10:10 Małgorzata Radomska Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 05.01.2023r. SWZ po zmianach zostanie zamieszczony po publikacji ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2022-12-16 10:31 Małgorzata Radomska Na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

IDW_EZP.270.63.2022_ [...].pdf

EZP.270.63.2022_zmia [...].pdf

2022-12-12 13:49 Małgorzata Radomska Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 29.12.2022r. SWZ po zmianach zostanie zamieszczony po publikacji ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2022-12-09 11:18 Małgorzata Radomska Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ogloszenie zmian.pdf

IDW_EZP.270.63.2022_ [...].pdf

IDW_EZP.270.63.2022_ [...].doc

EZP.270.63.2022_Wyja [...].pdf

TOM III OPIS PRZEDMI [...].pdf

2022-12-05 13:22 Małgorzata Radomska W związku z pytaniami do postępowania Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 16.12.2022r. Odpowiedzi zostaną zamieszczone po publikacji ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2022-12-01 13:19 Małgorzata Radomska Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (w załączeniu).

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 765