Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.51.2023 Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku nr 3AB (Parku Naukowo-Technologicznego)

Małgorzata Radomska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 07-07-2023 14:53:00
Placing offers : 03-08-2023 10:00:00
Offers opening : 03-08-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.47 2023-07-07 14:53:00 Proceeding
SWZ TOM I podpis.pdf pdf 2216.19 2023-07-07 14:53:00 Proceeding
SWZ TOM I.docx docx 158.81 2023-07-07 14:53:00 Proceeding
TOM II PPU.docx docx 211.67 2023-07-07 14:53:00 Proceeding
TOM III PFU.docx docx 2992.92 2023-07-07 14:53:00 Proceeding
TOM III Załącznik 1.pdf pdf 211.53 2023-07-07 14:53:00 Proceeding
TOM III Załącznik 2.pdf pdf 300.81 2023-07-07 14:53:00 Proceeding
TOM IV Formularz Cenowy.xlsx xlsx 11.58 2023-07-07 14:53:00 Proceeding
zawiadomienie o unieważnieniu EZP.270.51.2023p.pdf pdf 527.55 2023-08-08 15:19:20 Public message
51_wyjaśnienia treści SWZ 25.07.23.pdf pdf 617.55 2023-07-25 10:03:28 Public message
Rzut przyziemia.pdf pdf 1250.19 2023-07-25 10:03:28 Public message
Schemat pompowni drenarskiej.pdf pdf 181.91 2023-07-25 10:03:28 Public message
51_zmiana treści SWZ 25.07.2023.pdf pdf 722.26 2023-07-25 10:06:22 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.2 2023-07-25 10:06:22 Public message
SWZ TOM I - aktualizacja na dzień 25.07.2023.pdf pdf 1955.46 2023-07-25 10:06:22 Public message
Tom V SWZ - Dodatkowe rysunki.zip zip 1397.24 2023-07-25 10:06:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 548.88 2023-08-03 11:49:22 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu EZP.270.51.2023p.pdf pdf 527.55 2023-08-10 12:04:20 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 476.61 2023-08-03 10:00:00 Public message

Announcements

2023-08-10 12:04 Małgorzata Radomska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-08-08 15:19 Małgorzata Radomska Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania (w załączeniu).

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-08-03 11:49 Małgorzata Radomska Zamawiający, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia w załączeniu informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę 460 394,26 brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-07-25 10:06 Magdalena Kruk Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w dniu 25.07.2023 r. dokonuje zmiany treści SWZ, w załączeniu do komunikatu: 1) Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3) Zaktualizowane na dzień 25.07.2023 r. Tom I SWZ 4) Tom V SWZ - Dodatkowe rysunki.

51_zmiana treści SWZ [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ TOM I - aktualiz [...].pdf

Tom V SWZ - Dodatkow [...].zip

2023-07-25 10:03 Magdalena Kruk Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w załączeniu do komunikatu przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

51_wyjaśnienia treśc [...].pdf

Rzut przyziemia.pdf

Schemat pompowni dre [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 547