Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.74.2023 Dostawa komór ultra-wysokopróżniowych do magnesów dipolowych akceleratora PolFEL

Małgorzata Radomska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 18-09-2023 12:51:00
Placing offers : 26-09-2023 11:00:00
Offers opening : 26-09-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.47 2023-09-18 12:51:00 Proceeding
TOM I EPZ.270.74.2023 SWZp.pdf pdf 1301.09 2023-09-18 12:51:00 Proceeding
TOM I EPZ.270.74.2023 SWZ.docx docx 170.61 2023-09-18 12:51:00 Proceeding
TOM II PPU.pdf pdf 877.41 2023-09-18 12:51:00 Proceeding
TOM III OPZ.pdf pdf 596.16 2023-09-18 12:51:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 437.14 2023-09-26 12:09:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze_05_10_2023.pdf pdf 505.81 2023-10-05 15:02:09 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 437.45 2023-09-26 11:00:00 Public message

Announcements

2023-10-05 15:02 Małgorzata Radomska Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-26 12:09 Anna Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-26 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), że na sfinansowanie zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę gross 500 000,00 PLN.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 301