Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
443201 2021/BZP 00027993/01 Likwidacja PGW, montaż bojlerów elektrycznych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej w lokalach będących własnością Miasta Słupsk będących w zarzadzaniu PGM Sp. z o.o. Małgorzata Krzysztofik 2021-04-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
446626 4/DTZ/K/D/2021 Dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tonerów i tuszy Dorota Wysocka 2021-04-23 12:36:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
446748 2021/BZP 00035233/01 Dokończenie prac remontowych w pomieszczeniach w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku przy ul. Sobieskiego 3 Dorota Wysocka 2021-05-05 09:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444081 Usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Małgorzata Krzysztofik 2021-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
440414 Dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tonerów i tuszy Dorota Wysocka 2021-04-07 08:16:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
438392 3_DTZ_K_U_2021 Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Małgorzata Krzysztofik 2021-03-30 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
435720 2021/BZP 00016076/01 WYKONANIE PROJKETU BUDOWLANEGO I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Małgorzata Krzysztofik 2021-03-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
434091 2021/BZP/00016238/01 WYKONANIE PROJEKTU C.O I C.W W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL SKŁODOWSKIEJ 4,10,11,12,13 W SŁUPSKU Małgorzata Krzysztofik 2021-03-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
433951 2021/BZP00016076/01 WYKONANIE PROJKETU ZAGOSPODAROWANIA PODWÓRKA WRAZ Z KOSZTORYSEWM INWESTORSKIM, PRZEDMIAREM, STWIOR ORAZ WSZELKIMI NIEZBĘDNYMI USTALENIAMI W TYM ZAKRESIE Małgorzata Krzysztofik 2021-03-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
430743 00012813/01 WYKONANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PODWÓRKA WRAZ Z KOSZTORYSEM INWESTORSKIM, PRZEDMIAREM, STWIOR ORAZ WSZELKIMI NIEZBĘDNYMI USTALENIAMI W TYM ZAKRESIE Małgorzata Krzysztofik 2021-03-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
386715 2020/S 202-490009 „Usługa utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku” Małgorzata Krzysztofik 2020-11-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
392040 Wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich na rozbiórkę obiektów budowlanych. Małgorzata Krzysztofik 2020-11-09 09:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
376739 Prace remontowe w toaletach lekarskich i dla pacjentów- sztuk 4 w budynku przy ul Jana Pawła II w Słupsku Małgorzata Krzysztofik 2020-09-28 08:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings